Giáo án GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 2)

Giáo án GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 2)

Download Giáo án GDCD 11 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 2)

C. TỔ CHỨC CÁCHOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (5 phút)

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Nhiệm vụ của gd- đt ở nước ta hiện nay? Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện cs GD- ĐT mà em biết hoặc tham gia?

Câu 2: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển GD- ĐT? Trách nhiệm của em?

3. Tiến trình bài học

Hoạt động của GV và HS Nội dung

* Hoạt động 1:Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ (15 phút)

- GV sử dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại

- Hình thức tổ chức dạy học: Học theo lớp, học cá nhân .

* Bước 1: HS nghiên cứu tài liệu mục 2a.

* Bước 2: GV đưa ra câu hỏi thảo luận lớp.

- GV: * Vì sao Đảng và Nhà nước ta coi KH và CN là “quốc sách hàng đầu”?

- Muốn đất nước phát triển nhanh phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và sử dụng những thành tựu của KH và CN.

Từ một nền KT kém phát triển, thực hiện CNH, HĐH trong bối cảnh nền KT tri thức ngày càng nổi bật; vì vậy,Đảng và Nhà nước ta coi KH và CN là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của đất nước.

* Theo em KH và CN có nhiệm vụ gì trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?

- HS: Đại diện trả lời.

- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.

2. Chính sách khoa học và công nghệ

a) Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

Đảng và Nhà nước ta coi KH và CN là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của đất nước.

- Nhiệm vụ của KH và CN:

 + Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

 + Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 + Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền KT quốc dân.

 + Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động KH và CN.

* Hoạt động 2: Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ (20 phút)

- GV sử dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại

- Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm

* Bước 1: GVchia lớp thành 5 nhóm

* Bước 2: GV đặt câu hỏi cho từng nhóm

* Để thực hiện nhiệm vụ trên, KH và CN cần phát triển theo những phương hướng cơ bản nào?

* Tại sao phải đổi mới cơ chế quản lí KH và CN ? Liên hệ ở địa phương?

* Tại sao phải tạo thị trường cho KH và CN ? Liên hệ ở địa phương?

* Tại sao phải xây dựng tiềm lực cho KH và CN ? Liên hệ ở địa phương?

* Tại sao phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm?

Liên hệ ở địa phương?

- HS: Đại diện trả lời.

- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.

KL: Thực hiện những phương hướng cơ bản trên sẽ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ nước ta, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này

b) Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

- KH và CN cần phát triển theo 4 phương hướng cơ bản:

 + Đổi mới cơ chế quản lí KH và CN .

 + Tạo thị trường cho KH và CN .

 + Xây dựng tiềm lực cho KH và CN .

 + Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

- Đổi mới cơ chế quản lí KH và CN nhằm:

 + Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

 + Đầu tư ngân sách vào các trương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới.

 + Huy động nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

- Tạo thị trường cho KH và CN nhằm:

 + Tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ KH và CN

 + Đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhan tài.

- Xây dựng tiềm lực cho KH và CN nhằm:

 + Tập trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng.

 + Nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học.

 + Tăng cường cơ sở vc- kt, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KH- CN.

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm:

 + Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội.

 + Ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới.

4. Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)

4.1. Tổng kết

Cần nắm:

- Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

- Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

4.2. Hướng dẫn học tập

Câu hỏi sgk, đọc tiếp bài 13

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 11 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11