Giáo án Công nghệ 12 năm 2024 (cả ba sách)

Tài liệu Giáo án Công nghệ 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều mới, chuẩn nhất bám sát mẫu giáo án Công nghệ của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Công nghệ 12 theo chương trình mới.

Giáo án Công nghệ 12 năm 2024 (cả ba sách)

Giáo án Công nghệ 12 Kết nối tri thức

Công nghệ điện điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Phần một - Công nghệ điện

Giáo án Công nghệ 12 Chương I: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện

Giáo án Công nghệ 12 Bài 1: Giới thiệu tổng quan về kĩ thuật điện

Giáo án Công nghệ 12 Bài 2: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương I

Giáo án Công nghệ 12 Chương II: Hệ thống điện quốc gia

Giáo án Công nghệ 12 Bài 3: Mạch điện xoay chiều ba pha

Giáo án Công nghệ 12 Bài 4: Hệ thống điện quốc gia

Giáo án Công nghệ 12 Bài 5: Sản xuất điện năng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 6: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Giáo án Công nghệ 12 Bài 7: Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương II

Giáo án Công nghệ 12 Chương III: Hệ thống điện trong gia đình

Giáo án Công nghệ 12 Bài 8: Hệ thống điện trong gia đình

Giáo án Công nghệ 12 Bài 9: Thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình

Giáo án Công nghệ 12 Bài 10: Thiết kế và lắp đặt mạch điện điều khiển trong gia đình

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương III

Giáo án Công nghệ 12 Chương IV: An toàn và tiết kiệm điện năng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 11: An toàn điện

Giáo án Công nghệ 12 Bài 12: Tiết kiệm điện năng

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương IV

Giáo án Công nghệ 12 Phần hai - Công nghệ điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Chương V: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Bài 13: Khái quát về kĩ thuật điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Bài 14: Ngành nghề và dịch vụ trong lĩnh vực kĩ thuật điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương V

Giáo án Công nghệ 12 Chương VI: Linh kiện điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Bài 15: Điện trở, tụ điện và cuộn cảm

Giáo án Công nghệ 12 Bài 16: Diode, transistor và mạch tích hợp IC

Giáo án Công nghệ 12 Bài 17: Thực hành: Mạch phát hiện dòng điện xoay chiều trong dây dẫn

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương VI

Giáo án Công nghệ 12 Chương VII: Điện tử tương tự

Giáo án Công nghệ 12 Bài 18: Giới thiệu về điện tử tương tự

Giáo án Công nghệ 12 Bài 19: Khuếch đại thuật toán

Giáo án Công nghệ 12 Bài 20: Thực hành: Mạch khuếch đại đảo

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương VII

Giáo án Công nghệ 12 Chương VIII: Điện tử số

Giáo án Công nghệ 12 Bài 21: Tín hiệu số và các cổng logic cơ bản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 22: Một số mạch xử lí tín hiệu trong điện tử số

Giáo án Công nghệ 12 Bài 23: Thực hành: Lắp ráp, kiểm tra mạch báo cháy sử dụng các cổng logic cơ bản

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương VIII

Giáo án Công nghệ 12 Chương IX: Vi điều khiển

Giáo án Công nghệ 12 Bài 24: Khái quát về vi điều khiển

Giáo án Công nghệ 12 Bài 25: Bo mạch lập trình vi điều khiển

Giáo án Công nghệ 12 Bài 26: Thực hành: Thiết kế, lắp ráp, kiểm tra mạch tự động điều chỉnh cường độ sáng của LED theo môi trường xung quanh

Giáo án Công nghệ 12 Tổng kết Chương IX

Lâm nghiệp thủy sản

Giáo án Công nghệ 12 Chương I: Giới thiệu chung về lâm nghiệp

Giáo án Công nghệ 12 Bài 1: Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp

Giáo án Công nghệ 12 Bài 2: Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng

Giáo án Công nghệ 12 Chương II: Trồng và chăm sóc rừng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 3: Vai trò, nhiệm vụ của trồng và chăm sóc rừng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 4: Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 5: Kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng

Giáo án Công nghệ 12 Chương III: Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững

Giáo án Công nghệ 12 Bài 6: Ý nghĩa, nhiệm vụ, thực trạng của việc bảo vệ và khai thác rừng và khai thác rừng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 7: Biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng

Giáo án Công nghệ 12 Chương IV: Giới thiệu chung về thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 8: Vai trò và triển vọng của thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 9: Các nhóm thuỷ sản và một số phương thức nuôi phổ biến

Giáo án Công nghệ 12 Chương V: Môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 10: Giới thiệu về môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 11: Quản lí môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 12: Biện pháp xử lí môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Chương VI: Công nghệ giống thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 13: Vai trò của giống thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 14: Sinh sản của cá và tôm

Giáo án Công nghệ 12 Bài 15: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Chương VII: Công nghệ thức ăn thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 16: Thức ăn thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 17: Phương pháp bảo quản và chế biến thức ăn thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 18: Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Chương VIII: Công nghệ nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 19: Công nghệ nuôi một số loài thuỷ sản phổ biến ở Việt Nam

Giáo án Công nghệ 12 Bài 20: Nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP

Giáo án Công nghệ 12 Bài 21: Một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 22: Bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản sản

Giáo án Công nghệ 12 Chương IX: Phòng, trị bệnh thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 23: Vai trò của phòng, trị bệnh thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 24: Một số bệnh thuỷ sản phổ biến và biện pháp phòng, trị

Giáo án Công nghệ 12 Bài 25: Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Chương X: Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 26: Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 27: Khai thác nguồn lợi thuỷ sản


Giáo án Công nghệ 12 Chân trời sáng tạo

Nội dung đang được cập nhật


Giáo án Công nghệ 12 Cánh diều

Lâm nghiệp thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 1: Giới thiệu chung về lâm nghiệp

Giáo án Công nghệ 12 Bài 1: Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp

Giáo án Công nghệ 12 Bài 2: Đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp

Giáo án Công nghệ 12 Bài 3: Nguyên nhân suy thoái tài nguyên rừng

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 1

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 2: Trồng và chăm sóc rừng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 4: Sinh trưởng và phát triển của cây rừng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 5: Hoạt động trồng và chăm sóc rừng

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 2

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 3: Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững

Giáo án Công nghệ 12 Bài 6: Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững

Giáo án Công nghệ 12 Bài 7: Thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 8: Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 3

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 4: Giới thiệu chung về thủy sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 9: Vai trò, triển vọng của thuỷ sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Giáo án Công nghệ 12 Bài 10: Các nhóm thuỷ sản và phương thức nuôi phổ biến

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 4

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 5: Môi trường nuôi thủy sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 11: Một số chỉ tiêu cơ bản của môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 12: Quản lí môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 13: Xử lí môi trường nuôi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 5

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 6: Công nghệ giống thủy sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 14: Vai trò của con giống và ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 15: Đặc điểm sinh sản và kĩ thuật trong giống tôm, cá

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 6

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 7: Công nghệ thức ăn thủy sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 16: Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 17: Chế biến và bảo quản thức ăn thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 7

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 8: Công nghệ nuôi thủy sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 18: Kĩ thuật nuôi một số loài thuỷ sản phổ biến

Giáo án Công nghệ 12 Bài 19: Quy trình nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP

Giáo án Công nghệ 12 Bài 20: Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 21: Bảo quản và chế biến thuỷ sản:

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 8

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 9: Phòng, trị bệnh thủy sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 22: Phòng, trị một số bệnh thuỷ sản phổ biến

Giáo án Công nghệ 12 Bài 23: Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 9

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 10: Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 24: Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 25: Khai thác hợp lí nguồn lợi thuỷ sản

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 10

Điện, Điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Phần 1: Công nghệ điện

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 1:  Giới thiệu chung về kĩ thuật điện

Giáo án Công nghệ 12 Bài 1: Khái quát về kĩ thuật điện

Giáo án Công nghệ 12 Bài 2: Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 2: Hệ thống điện quốc gia

Giáo án Công nghệ 12 Bài 3: Mạch điện xoay chiều bap ha

Giáo án Công nghệ 12 Bài 4: Cấu trúc hệ thống điện quốc gia

Giáo án Công nghệ 12 Bài 5: Một số phương pháp sản xuất điện năng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 6: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Giáo án Công nghệ 12 Bài 7: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 1 và chủ đề 2

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 3: Hệ thống điện trong gia đình

Giáo án Công nghệ 12 Bài 8: Cấu trúc hệ thống điện trong gia đình

Giáo án Công nghệ 12 Bài 9: Sơ đồ hệ thống điện trong gia đình

Giáo án Công nghệ 12 Bài 10: Dự án: Thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển đèn cầu thang

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 3

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 4: An toàn và tiết kiệm điện năng

Giáo án Công nghệ 12 Bài 11: An toàn điện

Giáo án Công nghệ 12 Bài 12: Tiết kiệm điện năng

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 4

Giáo án Công nghệ 12 Phần 2: Công nghệ điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 5: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Bài 13: Khái quát về kĩ thuật điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Bài 14: Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 6: Linh kiện điện tử

Giáo án Công nghệ 12 Bài 15: Một số linh kiện điện tử phổ biến

Giáo án Công nghệ 12 Bài 16: Thực hành: Nhận biết, đọc và kiểm tra linh kiện điện tử phổ biến

Giáo án Công nghệ 12 Bài 17: Thực hành: Lắp ráp mạch điều khiển LED sử dụng transistor lưỡng cực

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 7: Điện tử tương tự

Giáo án Công nghệ 12 Bài 18: Mạch xử lí tín hiệu tương tự

Giáo án Công nghệ 12 Bài 19: Khuếch đại thuật toán

Giáo án Công nghệ 12 Bài 20: Thực hành: Lắp ráp mạch so sánh

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 6 và chủ đề 7

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 8: Điện tử số

Giáo án Công nghệ 12 Bài 21: Khái niệm về điện tử số và các cổng logic cơ bản

Giáo án Công nghệ 12 Bài 22: Mạch xử lí tín hiệu số

Giáo án Công nghệ 12 Bài 23: Thực hành: Lắp ráp mạch so sánh sử dụng mạch logic

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 8

Giáo án Công nghệ 12 Chủ đề 9: Vi điều khiển

Giáo án Công nghệ 12 Bài 24: Khái quát về vi điều khiển

Giáo án Công nghệ 12 Bài 25: Bo mạch lập trình vi điều khiển

Giáo án Công nghệ 12 Bài 26: Thực hành: Thiết kế, lắp ráp mạch bật tắt LED sử dụng bo mạch lập trình vi điều khiển Arduino Nano

Giáo án Công nghệ 12 Ôn tập chủ đề 9

Giáo án 12 các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên