Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Kết nối tri thức (năm 2024 mới nhất) | Giáo án HĐTN 12

Tài liệu Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Kết nối tri thức mới, chuẩn nhất theo mẫu giáo án chuẩn của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Hoạt động trải nghiệm 12 theo chương trình sách mới.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Kết nối tri thức (năm 2024 mới nhất)

Quảng cáo

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 1: Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 2: Tôi trưởng thành

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 3: Hoàn thiện bản thân

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 5: Xây dựng cộng đồng

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 6: Chung tay gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 7: Bảo vệ thế giới tự nhiên

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 8: Nghề nghiệp và những yêu cầu với người lao động trong xã hội hiện đại

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 9: Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12 Chủ đề 10: Quyết định lựa chọn nghề phù hợp và chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường mới

Xem thêm giáo án 12 Kết nối tri thức các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên