Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) - Cánh diều

Với tóm tắt lý thuyết Toán 7 Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt hay nhất, chi tiết sách Cánh diều sẽ giúp học sinh lớp 7 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 7.

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) - Cánh diều

Lý thuyết Góc ở vị trí đặc biệt

1. Hai góc kề nhau

Quảng cáo

Hai góc kề nhau là hai góc có đỉnh chung, có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó.

Ví dụ:

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Hai góc yOz và yOt trong hình vẽ có chung đỉnh O, có một cạnh chung là Oy, hai cạnh còn lại là Oz và Ot nằm về hai phía của đường thẳng xy.

Vì vậy hai góc yOz và yOt là hai góc kề nhau.

Tính chất:

- Cho góc xOz (khác góc bẹt) và tia Oy nằm trong góc đó. Khi đó hai góc xOy và yOz là hai góc kề nhau và xOz^=xOy^+yOz^.

- Nếu góc xOz là góc bẹt thì với mỗi tia Oy (khác hai tia Ox, Oz), ta cũng có: xOz^=xOy^+yOz^.

Ví dụ: Trong hình hai góc xOy và yOz có phải là hai góc kề nhau không? Tính số đo góc xOz ?

Quảng cáo

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

Tia Oy nằm trong góc xOz nên góc xOy và góc yOz là hai góc kề nhau.

xOz^=xOy^+yOz^=450+300=750.

Vậy hai góc xOy và yOz là hai góc kề nhau và xOz^=750.

2. Hai góc bù nhau. Hai góc kề bù

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng bằng 1800.

- Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc kề bù.

Chú ý: Hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau là hai góc kề bù.

Ví dụ:

a)

Quảng cáo

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Ta có: zAt^+xOy^=60o+120o=180o.

Vì hai góc zAt và xOy có tổng bằng 1800 nên góc zAt và xOy là hai góc bù nhau.

b)

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

- Hai góc xOz và góc xOy có đỉnh O chung và cạnh Ox chung ; Hai cạnh Oy và Oz nằm về hai phía của đường thẳng chứa tia Ox. Vì thế, hai góc xOz và góc xOy kề nhau.

- Ta có : xOz^+xOy^=600+1200=1800, vậy nên hai góc xOz và xOy là hai góc bù nhau.

Hai góc xOz và xOy là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau.

Vậy, góc xOz và góc xOy là hai góc kề bù.

3. Hai góc đối đỉnh

Quảng cáo

- Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Ví dụ :

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Cạnh Ot của góc tOz là tia đối của cạnh Ox của góc xOy;

Cạnh Oz của góc tOz là tia đối của cạnh Oy của góc xOy;

Vì vậy, góc xOy và góc tOz là hai góc đối đỉnh, nên xOy^=tOz^.

Tương tự, góc xOz và góc tOy cũng là hai góc đối đỉnh, nên xOz^=tOy^.

Bài tập Góc ở vị trí đặc biệt

Bài 1: Kể tên các cặp góc kề nhau trong hình sau:

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

- Góc xAz và góc xAt là hai góc kề nhau.

- Góc xAy và xAt là hai góc kề nhau.

- Góc xAz và yAz là hai góc kề nhau.

- Góc zAy và tAy là hai góc kề nhau.

- Góc xAy và tAy là hai góc kề nhau.

- Góc tAy và tAx là hai góc kề nhau.

- Góc xAz và zAt là hai góc kề nhau.

- Góc xAt và zAt là hai góc kề nhau.

- Góc yAt và zAt là hai góc kề nhau.

- Góc yAz và zAt là hai góc kề nhau.

Bài 2: Biết góc xOz và xOt là hai góc kề bù. Hãy tính góc xOt.

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

Vì góc xOz và góc xOt là hai góc kề bù nên xOz^+xOt^=1800.

Suy ra 750+xOt^=1800 suy ra xOt^=1800750=1050.

Vậy xOt^=1050.

Bài 3: Tìm x trong hình vẽ

Góc ở vị trí đặc biệt (Lý thuyết Toán lớp 7) | Cánh diều

Hướng dẫn giải

Góc aOc và góc cOb kề bù, mà cOb^=900.

Nên aOc^=1800cOb^=1800900=900.

Ta có góc aOm và mOc là hai góc kề nhau.

Nên aOc^=aOm^+mOc^, mà aOc^=900

Suy ra: mOc^=aOc^aOm^=900300=600.

Vì góc mOc và góc nOd đối đỉnh nên ta có x=nOd^=mOc^=600.

Vậy x=600.

Học tốt Góc ở vị trí đặc biệt

Các bài học để học tốt Góc ở vị trí đặc biệt Toán lớp 7 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên