Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2: Chính tả

Tài liệu Ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 phần Chính tả chọn lọc giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu kèm các con học tập tốt môn Tiếng Việt để chuẩn bị hành trang bước vào lớp 2.

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2: Chính tả

Quảng cáo

Bài 1. Điền “anh/ach” và dấu thanh thích hợp:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 2. Điền

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 3. Điền r/d/gi:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 4. Gạch chân dưới từ viết đúng

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 5. Điền ch/tr vào chỗ trống

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 6. Điền ôi/ ây/ ơi/ ui và dấu thành:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 7. Điền c/k:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 8. Gạch chân dưới từ đúng trong các từ in đậm dưới đây:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 9. Điền d/gi

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 10. Điền x/s vào chỗ trống:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 11. Điền ng/ngh vào chỗ trống

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 12. Điền g/gh:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 13. Điền ươ/ươu/oa/uê:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 14. Em hãy viết lại cho đúng những từ in đậm dưới đây:

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

- Mẹ rất lo lắng cho em.

- Đường lên núi khúc khủy.

Bài 15. Em hãy sửa lại các từ in đậm và viết lại cho đúng vào chỗ trống:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Trống báo giờ ra chơi

Từng đàn chim áo trắng

Xếp sách vở mau thôi

Ùa ra ngoài sân nắng.

Bài 16. Điền c/k vào chỗ trống và giải câu đố sau:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 17. Điềm vào chỗ trống:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 18. Điền uyên/uyêt/oang và dấu thanh:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 19. Đánh dấu v vào ô bên cạnh từ viết đúng:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 20. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 21. Em hãy sửa lại các từ viết sai:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 22. Em hãy sửa lại các từ in đậm dưới đây và viết lại vào chỗ trống:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Bài 23. Khoanh vào tiếng viết đúng chính tả:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Tập viết

Bài 1. Nghe viết:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Bé nghe viết vào vở ô ly.

Bài 2. Tập chép.

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Bé tập chép vào vở ô ly

Bài 3. Nghe – viết:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Em nghe viết vào vở ô ly

Bài 4. Nghe viết:

Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 Chính tả

Trả lời

Em nghe viết vào vở ô ly.

Xem thêm bài tập ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2 chọn lọc, hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên