Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Số đo góc theo đơn vị radian của góc 305o là:

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Cho Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Giá trị của tan⁡15o là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Giá trị của cot⁡α khi tanα = -1/2 là

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Cho góc α thỏa mãn sin⁡α = 3/5 và 90o < α < 180o. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Cung tròn bán kính bằng 8,43 cm có số đo 3,85rad có độ dài là:

A. 32,46cm     B. 32,47cm

C. 32,5cm     D. 32,45cm

Quảng cáo

Câu 6: Cho góc α thỏa mãn tan⁡α = 2 và 180o < π < 270o. Giá trị của biểu thức P = cos⁡ α + sin⁡α là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Giá trị của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) là :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Cho góc α thỏa mãn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) là :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Cho góc α thỏa mãn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2) . Giá trị của biểu thức P = sin⁡ α - cosα là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Cho biểu thức:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. M ≥ 0     B. M < 0

C. M ≤ 0     D. M < 0

Quảng cáo

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B B A D A A C D D D

Câu 1: Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Chọn A.

Áp dụng CT:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Chọn D.

Ta có :

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Chọn A.

Độ dài cung tròn là: l = R.α = 8,43. 3,85 = 32,4555cm ≈ 32,46cm

Câu 6: Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn D.

Xét biểu thức (sin⁡ α - cosα)2 + (sin⁡ α + cosα)2 ta có:

(sin⁡ α - cosα)2 + (sin⁡ α + cosα)2

= sin2⁡α - 2sin⁡ α.cosα + cos2α + sin2⁡ α + 2 sin⁡ α.cosα + cos2α

= 2(sin2⁡α + cos2α) =2

⇒ (sin⁡ α - cosα)2 = 2 - (sin⁡ α + cosα)2

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Chọn D.

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-6-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa