Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Isopropyl benzen còn gọi là:

Quảng cáo

A. toluen.      B. stiren.

C. cumen.      D. xilen.

Câu 2: Cho các phản ứng :

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

- Số phản ứng tạo ra C2H5Br là:

A. 4.      B. 3.

C. 2.      D. 1.

Câu 3: Tên gọi của CH3 - CH(C2H5)CH2 - CHO là:

A. 3 – etylbutanal.      B. 3 – metylpentanal.

C. 2 – etylbutanal.      D. 3 – metylpentannal.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là:

A. anđehit axetic, but – 1 – in, etilen.

B. anđehit axetic, axetilen, but – 2 – in.

C. axit fomic, vinylaxetilen, propin.

D. anđehit fomic, axetilen, etilen.

Câu 5: Chất nào sau đây là ancol bậc II?

A. CH3 - CH2 - OH.

B. CH3 – CH(OH) – CH3.

C. CH3 – O – CH3.

D. (CH3)3C - OH

Câu 6: Chất nào sau đây là axeton?

A. CH3 – CO – CH3.

B. CH3CHO.

C. CH3 – O – CH3.

D. CH3 – CO – C6H5.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết phương trình hóa học điều chế etanal (CH3CHO) từ ancol etylic; điều chế poli stiren từ stiren (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ).

Quảng cáo

Câu 2: Cho 0,44 gam một anđehit đơn chức, mạch hở X tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thấy thu được 2,16 gam Ag. Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X.

Câu 3: Viết CTCT của chất có khả năng trùng hợp tạo polime trong các chất sau: eten, phenyl axetilen, buta - 1,3 - đien, stiren, ancol anlylic.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A C B B C B A

Câu 1:

- Isopropyl benzen còn gọi là cumen.

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

- Chọn đáp án B.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Câu 3:

- Tên gọi của CH3 - CH(C2H5)CH2 - CHO là 3 – metylpentanal.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là axit fomic, vinylaxetilen, propin.

- Chọn đáp án C.

Câu 5:

- Ancol bậc II là CH3 – CH(OH) – CH3.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Axeton là CH3 – CO – CH3.

- Chọn đáp án A.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH điều chế 1 điểm, sai điều kiện hoặc không cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

Câu 2:

- Tính được nAg = 0,02 mol.

- Trường hợp 1: Anđehit là HCHO

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

   → nHCHO = 0,005 mol → mHCHO

   = 0,15 gam ≠ 0,44 gam

   → X không là HCHO.

- Trường hợp 2: X là RCHO (R ≠ H)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

   MRCHO = 0,44 : 0,01 = 44 → R = 15 (thỏa mãn)

- Vậy anđehit là CH3CHO.

Câu 3:

- Xác định đúng 4 chất: eten, buta -1,3 – đien, stiren, ancol anlylic

   + Xác định đúng mỗi chất 0,25 điểm

   + Xác định thừa hoặc thiếu 1 chất trở lên trừ nửa số điểm tương ứng.

- Viết đúng 4 CTCT:

   eten (CH2 = CH2),

   buta - 1,3 - đien (CH2 = CH – CH = CH2),

   stiren (C6H5 – CH = CH2),

   ancol anlylic (CH2 = CH - CH2OH).

+ Viết đúng mỗi CTCT 0,25 điểm

+ Viết sai 1 CTCT trở lên trừ nửa số điểm tương ứng

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa