Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

Quảng cáo

A. C6H5Cl. B. p - C6H4Cl2.

C. C6H6Cl6. D. m - C6H4Cl2.

Câu 2: Chất không phản ứng với NaOH là:

A. rượu etylic.      B. axit clohidric.

C. phenol.        D. axit axetic.

Câu 3: Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. ancol etylic.      B. axit axetic.

C. anđehit axetic.      D. axetilen.

Câu 4: Trong công nghiệp, anđehit fomic được điều chế trực tiếp từ:

A. axit fomic.      B. ancol etylic.

C. metan.        D. etilen.

Câu 5: Nhận định nào sau đây là sai?

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

A. Ancol no, mạch hở, đơn chức có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm chức.

B. Ancol etylic là ancol bậc II.

C. Ancol tan nhiều trong nước.

D. Ancol bậc II bị oxi hóa không hoàn toàn thành xeton.

Câu 6: Chất nào sau đây là toluen?

A. C6H5CH3.

B. C6H5OH.

C. C6H5NO2.

D. C6H5 – CH = CH2.

II. Phần tự luận

Câu 1: Từ ancol etylic (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ) hãy viết PTHH điều chế đietyl ete và etanal.

Câu 2: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH.

Câu 3: Cho 7,8 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na thu được 12,25 gam chất rắn. Xác định CTPT hai ancol.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A C A C C B A
Quảng cáo

Câu 1:

- A là hexacloran (C6H6Cl6).

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

- Chất không phản ứng với NaOH là rượu etylic.

- Chọn đáp án A.

Câu 3:

- Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là anđehit axetic.

- Chọn đáp án C.

Câu 4:

- Trong công nghiệp, người ta oxi hóa metan có xúc tác để thu được anđehit fomic.

- Chọn đáp án C.

Câu 5:

- Ancol etylic là ancol bậc I.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Toluen là C6H5CH3.

- Chọn đáp án A.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 1 điểm, thiếu điều kiện hoặc không cân bằng PT trừ ½ số điểm tương ứng của mỗi PT.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 2:

- Tính được nancol = 0,0375 mol, nAg = 0,12 mol

- Theo bài ra ta có PT:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

- Theo PTHH có nancol pư = 0,03.

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 3:

- Đặt 2 ancol tương đương với 1 ancol là

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

- Ta có PTHH:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

   → mH2 = 7,8 + 4,6 – 12,25 = 0,15 gam

   → nH2 = 0,075 mol.

- Có nancol = 2.nH2 = 0,15

   → Mancol = 7,8 : 0,15 = 52.

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

- Vậy 2 ancol là C2H5OH và C3H7OH.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa