Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)

    Môn Địa Lí lớp 12

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc tiểu vùng Tây Bắc?

A. Hòa Bình

B. Yên Bái

C. Sơn La

D. Lai Châu

Câu 2: Điều kiện nào để Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển trồng và chế biến cây công nghiệp, cây ăn quả, cận nhiệt và ôn đới?

A. Công nghiệp chế biến phát triển, giao thông vận tải thuận lợi.

B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn, nguồn lao động dồi dào.

C. Diện tích đất feralit lớn, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.

D. Đảm bảo an ninh lương thực nên mở rộng diện tích cây công nghiệp, ăm quả

Câu 3: Đất chiếm phần lớn diện tích của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. đất phù sa cổ

B. đất đồi.

C. đất feralit trên đá vôi.

D. đất mùn pha cát.

Câu 4: Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng là:

A. tăng khu vực III, giảm khu vực I và II.

B. giảm khu vực I, tăng khu vực II và III.

C. tăng khu vực III và I, giảm khu vực II.

D. tăng khu vực I,giảm khu vực II và III.

Câu 5: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, không tạo thuận lợi cho đồng bằng sông Hồng:

A. thâm canh, xen canh, tăng vụ.

B. đưa vụ đông lên thành vụ chính.

C. trồng cây công nghiệp nhiệt đới dài ngày.

D. trồng được nhiều loại cây cận nhiệt.

Câu 6: Đồng bằng sông Hồng nằm ở khu vực có nhiều thiên tai chủ yếu là do:

A. Nằm trong khu vực nội chí tuyến.

B. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. Nằm gần biển Đông rộng lớn.

D. Nằm ở bắc bán cầu và gần đường xích đạo.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, chiếm tỉ trọng cao nhất là:

A. thương mại.    B. dịch vụ.

C. công nghiệp và xây dựng.     D. nông, lâm, thủy sản.

Câu 8: Vào thời kì đầu mùa hạ, Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió:

A. mùa Đông nam.

B. gió phơn (Lào).

C. Tín phong.

D. mùa Đông Bắc.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Phúc Yên.     B. Bắc Ninh.    C. Hải Phòng.    D. Hà Nội.

Câu 10: Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2014

NămCả nước (nghìn người)Thành thị (nghìn người)Nông thôn (nghìn người)Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
199066016,712880,353136,41,92
200077630,918725,458905,51,35
200582392,12233260060,11,17
201086947,426515,960431,51,07
201490728,930035,460693,51,08

Nguồn: Tổng cục thống kê

Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta năm 1990 và 2014?

A. Tròn

B. Miền

C. Cột chồng

D. Đường

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tiểu vùng Tây Bắc của Trung du và miền núi Bắc Bộ có 4 tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La. Yên Bái thuộc tiểu vùng Đông Bắc.

Chọn: B.

Câu 2: Từ khóa “Điều kiệu để trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới” → liên quan đến nhân tố tự nhiên (đất, khí hậu).

Loại điều kiện kinh tế: A, B, D sai.

Chọn: C.

Câu 3: Do địa hình chủ yếu là đồi núi, quá trình hình thành đất feralit là chủ yếu, đất phát triển trên đá vôi nên phần lớn diện tích của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là đất feralit trên đá vôi.

Chọn: C.

Câu 4: Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng theo hướng CNH – HĐH: giảm khu vực I, tăng khu vực II và III.

Chọn: B.

Câu 5: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh không thích hợp để trồng cây nhiệt đới dài ngày, thích hợp để trồng cây có nguồn gốc ôn đới.

Chọn: C.

Câu 6: Nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, đồng bằng sông Hồng chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán,...

Chọn: B.

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, chiếm tỉ trọng cao nhất là ngành công nghiệp và xây dựng (36,4%).

Chọn: C.

Câu 8: Vào thời kì đầu mùa hạ, Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió gió phơn (Lào). Bản chất là gió mùa Tây Nam vượt dãy Trường Sơn.

Chọn: B.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, ta thấy trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng Hà Nội (trên 120 nghìn tỉ đồng).

Chọn: D.

Câu 10: Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ biểu hiện quy mô và cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn (2 đối tượng cùng đơn vị) ở nước ta năm 1990 và 2014 (2 mốc năm) là biểu đồ tròn. Mỗi năm một đường tròn, có bán kính khác nhau.

Đáp án: A.

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

de-kiem-tra-15-phut-dia-li-12-hoc-ki-2-lan-2.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12