Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3)

    Môn Địa Lí lớp 12

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tỉnh nào sau đây không thuộc tiểu vùng Đông Bắc?

A. Bắc Giang

B. Hà Giang.

C. Lai Châu

D. Yên Bái

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

A. Là vùng giàu có về tài nguyên khoáng sản nhất cả nước.

B. Là vùng tập trung trữ năng thủy điện lớn nhất cả nước.

C. Là vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước.

D. Là vùng đa dạng hóa được nhiều loại cây trồng, vật nuôi nhất cả nước.

Câu 3: Trung du và miền núi Bắc Bộ có kiểu khí hậu:

A. nhiệt đới ẩm gió mùa.

B. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông ấm.

C. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

D. cận xích đạo, mùa hạ có mưa phùn.

Câu 4: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là:

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải miền Trung.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 5: Khí hậu nhiệt đới với mùa đông lạnh của Đồng bằng sông Hồng có lợi thế:

A. trồng được nhiều khoai tây.

B. tăng thêm vụ lúa đông xuân.

C. phát triển các loại rau ôn đới.

D. chăn nuôi nhiều gia súc xứ lạnh.

Câu 6: Vụ đông trở thành vụ chính của đồng bằng sông Hồng do:

A. có một mùa đông lạnh.

B. nguồn tài nguyên đất phong phú.

C. mạng lưới sông ngòi dày đặc.

D. có nhiều dạng địa hình.

Câu 7: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết Đồng bằng Sông Hồng không tiếp giáp với:

A. Bắc Trung Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Vịnh Bắc Bộ.

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 8: Ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu của Bắc Trung Bộ hiện nay là:

A. khai khoáng và chế biến lương thực thực phẩm.

B. khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng.

C. sản xuất vật liệu xây dựng và luyện kim.

D. cơ khí và sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Đá Nhảy.    B. Đồ Sơn.    C. Sầm Sơn.    D. Thiên Cầm.

Câu 10: Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2014

NămCả nước (nghìn người)Thành thị (nghìn người)Nông thôn (nghìn người)Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
199066016,712880,353136,41,92
200077630,918725,458905,51,35
200582392,12233260060,11,17
201086947,426515,960431,51,07
201490728,930035,460693,51,08

Nguồn: Tổng cục thống kê

Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện tình hình dân số nước ta giai đoạn 1990-2014?

A. Tròn

B. Miền

C. Kết hợp

D. Đường

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tiểu vùng Đông Bắc của Trung du và miền núi Bắc Bộ có 11 tỉnh:: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ,Hà Giang, Tuyên Quang Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh. Lai Châu thuộc tiểu vùng Đông Bắc.

Chọn: C.

Câu 2: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có các thế mạnh là: Giàu khoáng sản, có tiềm năng thủy điện, trồng được nhiều loại cây trồng, chăn nuôi nhiều vật nuôi. Vùng chỉ có tỉnh Quảng Ninh giáp biển.

Chọn: C.

Câu 3: Trung du và miền núi Bắc Bộ có kiểu khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và địa hình núi cao.

Chọn: C.

Câu 4: Ba vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là Đồng bằng sông Hồng (961 người/km2), Đông Nam Bộ (644 người/km2), Đồng bằng sông Cửu Long (429 người km2) – năm 2014.

Chọn: A.

Câu 5: Nhờ có hhí hậu nhiệt đới với mùa đông lạnh của Đồng bằng sông Hồng có lợi thế phát triển các loại rau ôn đới. Hiện nay, vụ đông đã trở thành vụ chính ở đồng bằng sông Hồng.

Chọn: C.

Câu 6: Khí hậu đồng bằng sông Hồng có một mùa đông lạnh chính vì vậy, hiện nay vụ thu đông dần dần đã được đưa vào sản xuất chính của vùng.

Chọn: A.

Câu 7: Đồng bằng Sông Hồng tiếp giáp Bắc Trung Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ, biển Đông (vịnh Bắc Bộ).

Chọn: B.

Câu 8: Ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu của Bắc Trung Bộ hiện nay là khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng. Cơ sở dựa trên các tài nguyên sẵn có của vùng.

Chọn: B.

Câu 9: Đồ Sơn là điểm du lịch thuộc Hải Phòng (Đồng bằng sông Hồng).

Chọn: B.

Câu 10: Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ biểu hiện tình hình dân số nước ta (2 đối tượng, 1 đối tượng có 2 thành phần, khác đơn vị) giai đoạn 1990-2014 (là biểu đồ kết hợp cụ thể số dân cột, tỉ lệ gia tăng dân số đường…

Đáp án: C.

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

de-kiem-tra-15-phut-dia-li-12-hoc-ki-2-lan-2.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12