Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 có đáp án (Lần 1 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 12

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Nắm bắt tình hình thực tế miền Nam, tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ 21 đã nhận định kẻ thù lúc này là

Quảng cáo

A. tập đoàn Trần Văn Hương và đế quốc Mĩ.

B. tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu và tay sai.

C. đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.

D. đế quốc Mĩ và tập đoàn Dương Văn Minh.

Câu 2: Trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, quân Việt Nam sử dụng chiến thuật

A. nghi binh.    B. du kích.

C. đánh điểm diệt viện.    D. giáp lá cà.

Câu 3: Trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), địa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là

A. rừng núi.    B. đô thị.

C. nông thôn.    D. trung du.

Câu 4: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đã lần lượt trải qua các chiến dịch

A. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

B. Huế - Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh.

C. Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

D. Plâyku, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Câu 5: Năm 1975, tỉnh nào ở miền Nam Việt Nam được giải phóng cuối cùng?

Quảng cáo

A. Phước Long.    B. Châu Đốc.

C. Hà Tiên.    D. Sài Gòn.

Câu 6: Thắng lợi của chiến dịch nào đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam sang giai đoạn tổng tiến công chiến lược để giải phóng hoàn toàn miền Nam?

A. Huế - Đà Nẵng.    B. Vạn Tường.

C. Tây Nguyên.    D. Ấp Bắc.

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu sự toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam?

A. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện (30/4/1975).

B. Xe tăng và bộ binh quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập (30/4/1975).

C. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập (30/4/1975).

D. Châu Đốc là tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng (2/5/1975).

Câu 8: Địa danh được mệnh danh “cánh cửa thép” cuối cùng bảo vệ Sài Gòn từ hướng đông của quân ngụy trong năm 1975 là

A. Xuân Lộc.    B. Bảo Lộc.

C. Bà Rịa.    D. Long Khánh.

Câu 9: Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) là

A. hậu phương miền Bắc được xây dựng vững chắc.

B. tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương.

C. sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

D. sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 10: Tháng 1/1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào?

Quảng cáo

A. Đường 9 - Nam Lào.    B. Huế - Đà Nẵng.

C. Tây Nguyên.    D. Đường 14 - Phước Long.

Đáp án

1 – C 2 – A 3 – B 4 – A 5 – B
6 – C 7 – D 8 – A 9 – C 10 – D

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-12-hoc-ki-2-lan-1.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa