Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. school    B. choir     C. character     D. kitchen

2. A. museum    B. rubber    C. music    D. student

II. Odd one out

3. A. bedroom    B. classmate     C. kitchen    D. toilet

4. A. pencil    B. ruler     C. villa     D. rubber

III. Choose the best answer

5. There are some trees in front ___________ my house.

A. to    B. on     C. of     D. with

6. Ming often ___________ the kitchen.

A. cleans    B. is cleaning     C. cleaned     D. has cleaned

7. My classmate likes ___________ swimming.

A. going    B. playing    C. doing    D. having

8. She lives ___________ a big apartment.

A. on    B. in     C. for     D. of

IV. Write full sentences based on the given words

9. How many/ people/ there/ in/ your family?

_______________________________________________________?

10. Where/ new/ school?

_______________________________________________________?

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2) các đáp án khác phát âm là /k/

2.

B

Đáp án B phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2) các đáp án khác phát âm là /ju/

II. Odd one out

Đáp án Giải thích

3.

B

Đáp án B chỉ người, các đáp án khác chỉ căn phòng trong nhà.

4.

C

Đáp án C chỉ 1 loại ngôi nhà, các đáp án khác chỉ đồ dùng học tập

III. Choose the best answer

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Đáp án Giải thích

5.

C

Cụm từ “in front of”: ở đằng trước

Dịch: có vài cái cây ở trước nhà tôi.

6.

A

Câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “often”

Dịch: Ming thường quét dọn nhà bếp.

7.

A

Like + Ving

Go swimming: đi bơi

Dịch: Bạn học của tôi thích đi bơi.

8.

B

Cụm từ “live in + nơi ở”: sống ở đâu

Dịch: Cô ấy sống trong 1 căn hộ chung cư lớn.

IV. Write full sentences based on the given words

1. How many people are there in your family?

2. Where is your new school?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


s