Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. sharpener    B. help    C. pencil     D. bedroom

2. A. fridge    B. stilt    C. light     D. villa

II. Odd one out

3. A. house     B. apartment     C. villa     D. notebook

4. A. lamp     B. smart    C. table     D. chair

III. Give the correct form of the verbs in the blanket.

5. Look! They (drive) _____________ a motorbike.

6. – Where do you live? – I (live) _____________ in a town house.

7. There (be) _____________ a cupboard in the kitchen.

8. He usually (go) _____________ swimming in their free time.

IV. Rearrange the words to make a meaningful sentence.

9. and/ the/ The/ is/ cupboard/ dishwasher/ between/ sink/ the.

_______________________________________________________.

10. are/ doing/ What/ you?

_______________________________________________________?

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

A

Đáp án A phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 3) các đáp án khác phát âm là /e/

2.

C

Đáp án C phát âm là /ai/ các đáp án khác phát âm là /i/

II. Odd one out

Đáp án Giải thích

3.

D

Đáp án D chỉ đồ dùng học tập, các đáp án còn lại chỉ các loại nhà

4.

B

Đáp án B là tính từ, các đáp án khác là danh từ

III. Give the correct form of the verbs in the blanket.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

5.

Are driving

Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có trạng từ “look!”

Dịch: Nhìn kìa, họ đang lái xa mô tô.

6.

live

Câu chia thời hiện tại đơn vì câu hỏi “Where do you live?” là “bạn sống ở đâu”

7.

is

Cấu trúc there is + a + danh từ số ít

Dịch: Có một cái tủ chạn trong phòng bếp.

8.

goes

Câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “usually”

Dịch: Anh ấy thường đi bơi vào thời gian rảnh.

IV. Rearrange the words to make a meaningful sentence.

9. The dishwasher is between the cupboard and the sink.

10. What are you doing?

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên