Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp ánPhần dưới là Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 mới.

Quảng cáo

Đề thi 15 phút Tiếng Anh 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 (Đề số 1)

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. station     B. table     C. gallery     D. cave

2. A. island     B. cuisine     C. desert     D. noisy

II. Find the mistake in each sentence and correct it.

3. The Sahara is the most biggest desert in the world.

A     B     C     D

4. There is an statue in the square.

A     B     C    D

III. Give the correct comparative and superlative forms of the adjectives in the blanket.

5. My sister is (tall) ________________ than me.

6. This is the (historic) ________________ temple in my area.

7. The cities are often (crowded) ________________ than the country side.

8. That valley is the (beautiful) ________________ valley I have ever seen.

IV. Rewrite the sentence in a way that doesn’t change the meaning

Quảng cáo

9. No house in this neighborhood is bigger than this one.

This house _______________________________________________________.

10. That river has many kinds of fishes.

There are ________________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 4) các đáp án khác phát âm là /ei/

2.

A

Đáp án A là âm câm, các đáp án khác phát âm là /z/

II. Find the mistake in each sentence and correct it.

3. C ↠ biggest

4. B ↠ a

III. Give the correct comparative and superlative forms of the adjectives in the blanket.

Đáp án Giải thích

5.

taller

Câu so sánh hơn vì có từ “than”

Dịch: Chị gái của tôi cao hơn tôi.

6.

most historic

Câu so sánh nhất vì có từ “the”

Dịch: Đây lầ ngôi chùa cổ kính nhất ở khu tôi ở.

7.

more crowded

Câu so sánh hơn vì có từ “than”

Dịch: Các thành phố thường đông đúc hơn nông thôn.

8.

Most beautiful

Câu so sánh nhất vì có từ “the”

Dịch: Thung lũng này là thung lũng đẹp nhất tôi từng thấy.

IV. Rewrite the sentence in a way that doesn’t change the meaning

9. This house is the biggest one in this neighborhood.

10. There are many kinds of fish in that river.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 (Đề số 2)

Quảng cáo

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. pagoda     B. poster     C. modern     D. notebook

2. A. statue     B. right>u>    C. exciting     D. fantastic

II. Find the mistake in each sentence and correct it.

3. This city is the most noisy in my country.

A     B     C     D

4. Ha Long Bay is both thrilling but wonderful.

A     B     C     D

III. Choose the best answer

1. She can speak Chinese the (fluently/ most fluently) in our team.

2. You are a (the most careful/ more careful) driver than my brother.

3. This novel is the (more interesting/ most interesting) in the library.

4. No mountain in this area is (tall than/ taller than) that one.

IV. Write full sentences based on the given words

9. is/ windsurfing/ the/ sport/ I/ think/ most exciting.

_______________________________________________________.

Quảng cáo

10. yours/ grandfather/ older/ My/ is/ than.

_______________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 5) các đáp án khác phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

2.

A

Đáp án A phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 5) các đáp án khác phát âm là /t/

II. Find the mistake in each sentence and correct it.

3. C ↠ noisiest

4. D ↠ and

III. Choose the best answer

Đáp án Giải thích

5.

most fluently

Câu so sánh nhất

Dịch: Cô ấy có thể nói tiếng Trun tốt nhất trong nhóm tôi.

6.

a more careful

Câu so sánh hơn

Dịch: Bạn lái xe cẩn thận hơn anh mình.

7.

most interesting

Câu so sánh nhất

Dịch: Quyển tiểu thuyết này hay nhất trong thư viện.

8.

taller than

Câu so sánh hơn

Dịch: Không có ngọn núi nào cao hơn núi này.

IV. Write full sentences based on the given words

9. I think windsurfing is the most exciting sport.

10. My grandfather is older than yours.

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học