Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp ánPhần dưới là Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 mới.

Quảng cáo

Đề thi 15 phút Tiếng Anh 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 (Đề số 1)

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. iron     B. spin    C. fire     D. wireless

2. A. electric    B. penthouse     C. apartment     D. record

3. A. ocean    B. cleaner     C. cook    D. ecosystem

4. A. marine    B. pollutant     C. radiator     D. apartment

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. If we dump garbage, we _____________________ (contaminate) the environment.

2. It might _____________________ (rain) this afternoon.

3. My mother _____________________ (look) after the children tomorrow.

4. We _____________________ (be) friends for 5 years.

III. Choose the best answer

1. In the future, I _________ in a motorhome.

A. will live     B. live     C. am living    D. has lived

2. We will save the environment if we ___________ plastic.

A. reuses     B. reuse     C. reusing     D. reused

Quảng cáo

3. There are a lot of ___________ in big cities.

A. vegetable     B. castles     C. skyscrapers     D. UFOs

4. We can find noise pollution __________ most cities.

A. of     B. on     C. to     D. in

IV. Rewrite the following sentences

1. Let’s surf the internet.

How about _____________________________________________________________?

2. My future house will have 5 rooms.

There _________________________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Đáp án Giải thích

1.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là / /i/

2.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

3.

A

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4) , các đáp án còn lại phát âm là /k/

4.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. will contaminate

2. rain

3. will look

4. have been

Quảng cáo

III. Choose the best answer

Đáp án Giải thích

1.

A

Câu chia thời tương lai đơn vì có trạng từ “in the future”

Dịch: Trong tương lai tôi sẽ sống trong căn nhà di động.

2.

B

Câu điều kiện loại I

Dịch: Chúng ta sẽ bảo vệ môi trường nếu tái chế nhựa.

3.

C

Skyscraper: nhà chọc trời

Dịch: Có nhiều nhà chọc trời ở các thành phố lớn.

4.

D

In + địa điểm

Dịch: Chúng ta có thể thấy ô nhiễm tiếng ồn ở hầu hết các thành phố.

IV. Rewrite the following sentences

1. How about surfing the internet?

2. There will be 5 rooms in my future house

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 (Đề số 2)

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. solar    B. pollution     C. open    D. control

2. A. hiu>-tech     B. helicopter     C. refill     D. sing

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. We _________________ (swap) gifts this afternoon.

2. If you _________________ (be) busy, I’ll look after your kids.

III. Choose the best answer

1. The word UFOs stands for Unidentified ______________ Objects.

A. Flying    B. Flight     C. fly    D. flew

2. ______________ pollution can cause breathing problems.

Quảng cáo

A. soil    B. noise     C. air     D. light

3. I will ______________ a survey on the effect of water pollution.

A. do    B. make     C. have    D. go

4. If you exercise regularly, you ______________ healthy.

A. be     B. are    C. were     D. will be

IV. Rewrite the following sentences

1. It’s important to recycle garbage. (SHOULD)

_______________________________________________________.

2. I like living in a villa. It’s modern. (BECAUSE)

_______________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Đáp án Giải thích

1.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5) , các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

2.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là /i/

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. will swap (câu chia thời tương lai gần vì có mốc thời gian “this afternoon”.

2. are (Câu điều kiện loại 1)

III. Choose the best answer

Đáp án Giải thích

1.

A

Dịch: UFO là viết tắt của các vật thể bay không xác định

2.

C

Breathing problem: vấn đề về hô hấp

Dịch: Ô nhiễm không khí có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.

3.

A

Cụm từ do a survey on something: làm 1 cuộc khảo sát về cái gì

Dịch: Tôi sẽ làm khảo sát về ô nhiễm nguồn nước.

4.

D

Câu điều kiện loại 1

Dịch: Nếu tập thể dục thường xuyên, bạn sẽ khoẻ mạnh.

IV. Rewrite the following sentences

1. We should recycle garbage.

2. I like living in a villa because it’s modern.

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên