Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. action    B. horror    C. cartoon    D. viewer

2. A. score    B. cycling     C. boxing    D. wrestling

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. comedy    B. remote    C. horror     D. documentary

2. A. fishing    B. windsurfing    C. stick     D. climbing

III. Choose the best answer

1. She uses the ____________ control to change the channel.

A. local     B. musical    C. remote     D. main

2. Annie love doing sports. She’s ___________.

A. hungry     B. happy     C. funny     D. sporty

3. Table tennis is ____________ difficult for him to play.

A. too     B. so    C. enough     D. such

4. ______ you _________ to the movie theater last night?

A. Do-go    B. Did-go     C. Are-going     D. have-gone

IV. Make the questions for the following answers

1. It’s about 1,500 km from Hue to Ho Chi Minh City.

..............................................................................................................................................?

2. The bank is opposite the restaurant.

..............................................................................................................................................?

ANSWER KEYS

I. Odd one out

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D viewer có nghĩa là người xem. Các đáp án còn lại chỉ các thể loại phim

2.

A

Đáp án A score có nghĩa là điểm số. Các đáp án còn lại là tên các môn thể thao

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Đáp án Giải thích

1.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1) , các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

2.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là / /i/

III. Choose the best answer

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Đáp án Giải thích

1.

C

Remote control: điều khiển từ xa

Dịch: Cô ấy dùng điều khiển từ xa để chuyển kênh.

2.

D

Sporty: yêu thể thao

Dịch: Annie thích chơi thể thao. Cô ấy rất yêu thể thao.

3.

A

Cấu trúc be too adj for sb to V: quá như thế nào nên ai đó không thể làm gì

Dịch: Môn bóng bàn quá khó nên anh ấy không chơi được.

4.

B

Câu chia thời quá khứ đơn vì có mốc thời gian last night

Dịch: Hôm qua bạn có đi xem phim không?

IV. Make the questions for the following answers

1. How far is it from Hue to Ho Chi Minh City?

2. Where is the bank?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


s