Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. remote     B. googles     C. boat     D. skateboard

2. A. weatherman     B. newsreader    C. reporter     D. badminton

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. game     B. fact     C. national    D. character

2. A. reason     B. weather     C. clean     D. mean

III. Choose the best answer

1. - Did you see a horse race yesterday? - ______________.

A. No, thanks.    B. Yes, I do.     C. No, I didn’t.    D. That’s a good idea.

2. It’s interesting ____________ table tennis.

A. to play     B. playing    C. played     D. plays

3. Why don’t we ____________ skiing?

A. have     B. go     C. take    D. do

4. What’s ____________ television tonight?

A. in     B. at     C. on     D. to

IV. Rearrange the sentences to make meaningful sentences.

Quảng cáo

1. watch/ like/ to/ I/ cartoon.

______________________________________________________________.

2. baseball/ Let’s/ garden/ in the/ play.

_______________________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Odd one out

Đáp án Giải thích

1.

A

Đáp án A là tính từ, các đáp án khác là danh từ

2.

D

Đáp án D badminton chỉ môn thể thao, các đáp án khác là danh từ chỉ người

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Đáp án Giải thích

1.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

2.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/

III. Choose the best answer

Đáp án Giải thích

1.

C

Trả lời câu hỏi nghi vấn thời quá khứ đơn.

Dịch: - Có phải hôm qua bạn xem đua ngựa không? - Ừ.

2.

A

Cấu trúc “It’s + adj + to V”: thật là như thế nào khi làm gì.

Dịch: Chơi bóng bàn thật thú vị.

3.

B

Why don’t we + V?: đề nghị cùng làm gì

Dịch: Tại sao chúng ta không đi trượt tuyết?

4.

C

On television: phát sóng trên tivi

Dịch: Hôm nay trên ti vi có chương trình gì thế?

IV. Rearrange the sentences to make meaningful sentences.

1. I like to watch cartoon.

2. Let’s play baseball in the garden.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


s