Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. remote     B. googles     C. boat     D. skateboard

2. A. weatherman     B. newsreader    C. reporter     D. badminton

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. game     B. fact     C. national    D. character

2. A. reason     B. weather     C. clean     D. mean

III. Choose the best answer

1. - Did you see a horse race yesterday? - ______________.

A. No, thanks.    B. Yes, I do.     C. No, I didn’t.    D. That’s a good idea.

2. It’s interesting ____________ table tennis.

A. to play     B. playing    C. played     D. plays

3. Why don’t we ____________ skiing?

A. have     B. go     C. take    D. do

4. What’s ____________ television tonight?

A. in     B. at     C. on     D. to

IV. Rearrange the sentences to make meaningful sentences.

Quảng cáo

1. watch/ like/ to/ I/ cartoon.

______________________________________________________________.

2. baseball/ Let’s/ garden/ in the/ play.

_______________________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Odd one out

Đáp án Giải thích

1.

A

Đáp án A là tính từ, các đáp án khác là danh từ

2.

D

Đáp án D badminton chỉ môn thể thao, các đáp án khác là danh từ chỉ người

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

2.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/

III. Choose the best answer

Đáp án Giải thích

1.

C

Trả lời câu hỏi nghi vấn thời quá khứ đơn.

Dịch: - Có phải hôm qua bạn xem đua ngựa không? - Ừ.

2.

A

Cấu trúc “It’s + adj + to V”: thật là như thế nào khi làm gì.

Dịch: Chơi bóng bàn thật thú vị.

3.

B

Why don’t we + V?: đề nghị cùng làm gì

Dịch: Tại sao chúng ta không đi trượt tuyết?

4.

C

On television: phát sóng trên tivi

Dịch: Hôm nay trên ti vi có chương trình gì thế?

IV. Rearrange the sentences to make meaningful sentences.

1. I like to watch cartoon.

2. Let’s play baseball in the garden.

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên