Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. solar    B. pollution     C. open    D. control

2. A. hiu>-tech     B. helicopter     C. refill     D. sing

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. We _________________ (swap) gifts this afternoon.

2. If you _________________ (be) busy, I’ll look after your kids.

III. Choose the best answer

1. The word UFOs stands for Unidentified ______________ Objects.

A. Flying    B. Flight     C. fly    D. flew

2. ______________ pollution can cause breathing problems.

A. soil    B. noise     C. air     D. light

3. I will ______________ a survey on the effect of water pollution.

A. do    B. make     C. have    D. go

4. If you exercise regularly, you ______________ healthy.

A. be     B. are    C. were     D. will be

IV. Rewrite the following sentences

1. It’s important to recycle garbage. (SHOULD)

_______________________________________________________.

2. I like living in a villa. It’s modern. (BECAUSE)

_______________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5) , các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

2.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là /i/

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. will swap (câu chia thời tương lai gần vì có mốc thời gian “this afternoon”.

2. are (Câu điều kiện loại 1)

III. Choose the best answer

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

A

Dịch: UFO là viết tắt của các vật thể bay không xác định

2.

C

Breathing problem: vấn đề về hô hấp

Dịch: Ô nhiễm không khí có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.

3.

A

Cụm từ do a survey on something: làm 1 cuộc khảo sát về cái gì

Dịch: Tôi sẽ làm khảo sát về ô nhiễm nguồn nước.

4.

D

Câu điều kiện loại 1

Dịch: Nếu tập thể dục thường xuyên, bạn sẽ khoẻ mạnh.

IV. Rewrite the following sentences

1. We should recycle garbage.

2. I like living in a villa because it’s modern.

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên