Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. clumsy    B. funny     C. happy     D. comedy

2. A. basketball     B. last     C. judo     D. tennis

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

3. A. human     B. musical     C. educate    D. cute

4. A. character     B. archery     C. watch     D. channel

III. Choose the best answer

5. A ___________ can make people laugh.

A. comedy     B. even     C. news     D. series

6. Yesterday, we ___________ to the theater to watch a film.

A. go     B. went     C. are going    D. goes

7. Let’s ___________ table tennis with me!

A. have    B. get     C. play    D. take

8. I want to learn to play ___________ violin.

A. a     B. an    C. X     D. the

IV. Make the questions for the following answers

Quảng cáo

9. Yes, I went swimming last week.

_____________________________________________________________________?

10. An MC is a person who introduces the participants of a TV show.

_____________________________________________________________________?

ANSWER KEYS

I. Odd one out

Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D comedy là danh từ (vở hài kịch), các đáp án khác là tính từ

2.

B

Đáp án B là động từ (kéo dài), các đáp án khác là danh từ chỉ môn thể thao

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2) , các đáp án còn lại phát âm là /ju/

2.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2) , các đáp án còn lại phát âm là /k/

III. Choose the best answer

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Đáp án Giải thích

5.

A

Comedy: vở hài kịch

Dịch: Một vở hài kịch có thể chọc cười mọi người.

6.

B

Câu chia thời quá khứ vì có trạng từ “yesterday”

Dịch: Hôm qua chúng tôi đi đến rạp phim để xem 1 bộ phim.

7.

C

Let’s + V: đề nghị làm gì.

Play tennis: chơi tennis

Dịch: Nào cùng chơi tennis với tớ đi!

8.

D

Play + the + nhạc cụ: chơi nhạc cụ gì

Dịch: Tôi muốn học cách chơi violin.

IV. Make the questions for the following answers

9. Did you go swimming last week?

10. Who is a person who introduces the participants of a TV show?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


s