Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. station     B. table     C. gallery     D. cave

2. A. island     B. cuisine     C. desert     D. noisy

II. Find the mistake in each sentence and correct it.

3. The Sahara is the most biggest desert in the world.

A     B     C     D

4. There is an statue in the square.

A     B     C    D

III. Give the correct comparative and superlative forms of the adjectives in the blanket.

5. My sister is (tall) ________________ than me.

6. This is the (historic) ________________ temple in my area.

7. The cities are often (crowded) ________________ than the country side.

8. That valley is the (beautiful) ________________ valley I have ever seen.

IV. Rewrite the sentence in a way that doesn’t change the meaning

9. No house in this neighborhood is bigger than this one.

This house _______________________________________________________.

10. That river has many kinds of fishes.

There are ________________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 4) các đáp án khác phát âm là /ei/

2.

A

Đáp án A là âm câm, các đáp án khác phát âm là /z/

II. Find the mistake in each sentence and correct it.

3. C ↠ biggest

4. B ↠ a

III. Give the correct comparative and superlative forms of the adjectives in the blanket.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

5.

taller

Câu so sánh hơn vì có từ “than”

Dịch: Chị gái của tôi cao hơn tôi.

6.

most historic

Câu so sánh nhất vì có từ “the”

Dịch: Đây lầ ngôi chùa cổ kính nhất ở khu tôi ở.

7.

more crowded

Câu so sánh hơn vì có từ “than”

Dịch: Các thành phố thường đông đúc hơn nông thôn.

8.

Most beautiful

Câu so sánh nhất vì có từ “the”

Dịch: Thung lũng này là thung lũng đẹp nhất tôi từng thấy.

IV. Rewrite the sentence in a way that doesn’t change the meaning

9. This house is the biggest one in this neighborhood.

10. There are many kinds of fish in that river.

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên