Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 2)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Quảng cáo

1. A. ten       B. pen       C. desk       D. eraser

2. A. lamp       B. father       C. family       D. that

II. Match the column A with column B

A A-B B

1. Which class are you in ?

2. Is your school big ?

3. How old are you ?

4. What time is it ?

5. What is this ?

6. What does she do every morning?

7. Is that your desk?

8. How many students are there in your class?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

a. I am twelve years old.

b. No, it’s small.

c. This is a pen.

d. It’s 8.00 a.m

e. She goes to school.

f. I’m in class 6A.

g. There are 25 students in my class.

h. Yes, that is my desk.

III. Read the passage and answer the questions

Quảng cáo

Minh and Tuan are students at Nguyen Hue School in Ho Chi Minh City. There are twelve classrooms in this school. Minh is in class Six and Tuan is in class Seven. Minh’s father is a doctor, and Tuan’s father is a doctor, too. Tuan’s mother is a teacher. Minh and Tuan are good students at school.

1. What do Minh and Tuan do?

......................................................

2. How many classrooms are there in Nguyen Hue school?

......................................................

3. Is Minh’s father a doctor?

......................................................

4. What does Tuan’s mother do?

......................................................

IV. Make a complete sentence using the given words

1. this / my / is / sister /.

......................................................

2. an / brother / is / engineer / your / ?

......................................................

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. D (Đáp án D phát âm là /i/, các đáp án khác phát âm là /e/)

2. B (Đáp án B phát âm là /a/, các đáp án khác phát âm là /æ/)

II. Fill in the blank a suitable word

1 – f 2 – b 3 – a 4 – d
5 – c 6 – e 7 – h 8 – g

III. Read the following passage and answer the questions

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. They are students.

2. There are twelve classrooms in this school.

3. Yes, he is.

4. She is a teacher.

IV. Make the question using the given words

1. This is my sister.

2. Is your brother an engineer?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-1.jsp


s