Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 3)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Quảng cáo

1. A. what       B. when       C. where       D. who

2. A. school       B. kitchen       C. watch       D. children

II. Fill in the blank a suitable word

It is 7.30 a.m. and the Browns (1. be) __________ in the kitchen. Mrs. Brown (2. sit) __________ at the breakfast table now. She (3. read) __________ the morning paper. Mr. Brown (4. pour) __________ a cup of coffee. He (5. drink) __________ two cups of coffee every morning before he (6. go) __________ to work. There is the cartoon on TV, but the children are not watching it. They (7. play) __________ with the toys. They usually (8. watch) cartoons in the morning, but this morning they (9. not pay) __________ any attention to the TV. Of course. Mr. and Mrs. Brown are not watching TV either. They (10. like) __________ watching cartoons.

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

III. Read the following passage and answer the questions

Nga is twelve years old. She is in grade six, class 6A1. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium. Nga’s father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the super market. Nga goes to school at six- thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.

Quảng cáo

1. How old is Nga?

..............................................................................................................................

2. Is their house next to a hospital?

..............................................................................................................................

3. What does her father do?

.............................................................................................................................

4. What time do her classes finish?

..............................................................................................................................

IV. Make a complete sentence using the given words

1. my class / students / are / twenty / in / There /.

..............................................................................................................................

2. sister / are / students / This / and these / is / her / my /.

..............................................................................................................................

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. D (Đáp án D phát âm là /h/ các đáp án khác phát âm là /w/)

2. A (Đáp án A phát âm là /k/ các đáp án khác phát âm là /tʃ/)

II. Fill in the blank a suitable word

1. are 2. is sitting 3. is reading 4. is pouring 5. drinks
6. goes 7. are playing 8. watch 9. don’t pay 10. like

III. Read the following passage and answer the questions

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. She is twelve years old.

2. No, it isn’t.

3. He is a doctor.

4. They finish at eleven thirty.

IV. Make the question using the given words

1. There are twenty students in my class.

2. This is my sister and these are her students.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-1.jsp


s