Giáo án điện tử Toán 12 (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Toán 12 đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Toán 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Toán 12 (hay nhất)

Xem thử Giáo án Toán 12 Xem thử Giáo án điện tử Toán 12

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Toán 12 phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Toán 12 (sách cũ)

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Toán 12 Giáo án điện tử Toán 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Toán 12 Giáo án điện tử Toán 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Toán 12 Giáo án điện tử Toán 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Toán 12 Giáo án điện tử Toán 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Toán 12

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Toán 12 năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Toán 12 Xem thử Giáo án điện tử Toán 12

Bài giảng PPT Toán 12 cả năm gồm Chương / Chủ đề / Bài:

Toán 12 Giải tích Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài ôn tập chương I

Toán 12 Giải tích Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Bài 1: Lũy thừa

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 3: Lôgarit

Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài ôn tập chương II

Toán 12 Giải tích Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Bài 1 : Nguyên hàm

Bài 2 : Tích phân

Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Ôn tập chương 3 giải tích 12

Toán 12 Giải tích Chương 4: Số phức

Bài 1 : Số phức

Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3 : Phép chia số phức

Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập chương 4 giải tích 12

Ôn tập cuối năm giải tích 12

Toán 12 Hình học Chương 1: Khối đa diện

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Ôn tập chương I

Câu hỏi trắc nghiệm chương I

Toán 12 Hình học Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 2: Mặt cầu

Ôn tập chương 2 Hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

Toán 12 Hình học Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Ôn tập cuối năm Hình học 12

Xem thử Giáo án Toán 12 Xem thử Giáo án điện tử Toán 12

Giáo án điện tử Toán 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Toán 12 Kết nối tri thức Học kì 1

Giáo án điện tử Toán 12 Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 4: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 5: Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương I

Giáo án điện tử Toán 12 Chương II: Vecto và hệ trục tọa độ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 6: Vectơ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 7: Hệ trục toạ độ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 8: Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương II

Giáo án điện tử Toán 12 Chương III: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 9: Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương III

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra

Giáo án điện tử Toán 12 Vẽ vectơ tổng của ba vectơ trong không gian bằng phần mêm GeoGebra

Giáo án điện tử Toán 12 Độ dài gang tay (gang tay của bạn dài bao nhiêu?)

Giáo án điện tử Toán 12 Kết nối tri thức Học kì 2

Giáo án điện tử Toán 12 Chương IV: Nguyên hàm và tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 11: Nguyên hàm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 12: Tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 13: Ứng dụng hình học của tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương IV

Giáo án điện tử Toán 12 Chương V: Phương pháp tọa độ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 14: Phương trình mặt phẳng

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 15: Phương trình đường thẳng trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 16: Công thức tính góc trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 17: Phương trình mặt cầu

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương V

Giáo án điện tử Toán 12 Chương VI: Xác suất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 18: Xác suất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 19: Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương VI

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Tính nguyên hàm và tích phân với phần mềm GeoGebra.

Giáo án điện tử Toán 12 Tính gần đúng tích phân bằng phương pháp hình thang

Giáo án điện tử Toán 12 Vẽ đồ hoạ 3D với phần mềm GeoGebra


Giáo án điện tử Toán 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Toán 12 Chân trời sáng tạo Học kì 1

Giáo án điện tử Toán 12 Phần một số yếu tố giải tích

Giáo án điện tử Toán 12 Chương I: Ứng dựng đạo hàm để khảo sát hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Tính đơn diệu và cực trị của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 4: Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương I

Giáo án điện tử Toán 12 Phần hình học và đo lường

Giáo án điện tử Toán 12 Chương II: Vecto và hệ tọa độ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Vectơ và các phép toán trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Toạ độ của vectơ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương II

Giáo án điện tử Toán 12 Phần thống kê và xác suất

Giáo án điện tử Toán 12 Chương III: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Khoảng biến thiên và khoảng tử phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương III

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số bằng phần mềm Geogebra

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính cầm tay

Giáo án điện tử Toán 12 Chân trời sáng tạo Học kì 2

Giáo án điện tử Toán 12 Phần một số yếu tố giải tích

Giáo án điện tử Toán 12 Chương IV: Nguyên hàm. Tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Nguyên hàm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương IV

Giáo án điện tử Toán 12 Phần hình học và đo lường

Giáo án điện tử Toán 12 Chương V: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Phương trình mặt phẳng

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Phương trình dường thẳng trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Phương trình mặt cầu

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương V

Giáo án điện tử Toán 12 Phần thống kê và xác suất

Giáo án điện tử Toán 12 Chương VI: Xác suất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Xác suất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương VI

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Tính giá trị gần dúng tích phân bằng máy tính cầm tay

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Minh hoạ và tính tích phân bằng phần mềm GeoGebra

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Sử dụng phần mềm GeoGebra dể biểu diễn hình học toạ độ trong không gian


Giáo án điện tử Toán 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Toán 12 Cánh diều Học kì 1

Giáo án điện tử Toán 12 Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 4: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương I

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Chủ đề 1: Một số vấn đề về thuế

Giáo án điện tử Toán 12 Chương II: Tọa độ vectơ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Toạ độ của vectơ

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương II

Giáo án điện tử Toán 12 Chương III: Các số đặc trưng đô mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương III

Giáo án điện tử Toán 12 Cánh diều Học kì 2

Giáo án điện tử Toán 12 Chương IV: Nguyên hàm. Tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Nguyên hàm

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Nguyên hàm của mốt số hàm số sơ cấp

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 4: Ứng dụng hình học của tích phân

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương IV

Giáo án điện tử Toán 12 Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Giáo án điện tử Toán 12 Chủ đề 2: Thực hành tạo đồng hồ Mặt Trời

Giáo án điện tử Toán 12 Chương V: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong không gian

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Phương trình mặt phẳng

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Phương trình đường thẳng

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 3: Phương trình mặt cầu

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương V

Giáo án điện tử Toán 12 Chương VI: Một yếu tố xác suất

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 1: Xác xuất có điều kiện

Giáo án điện tử Toán 12 Bài 2: Công thức xác suất toàn phần. Công thức Bayes

Giáo án điện tử Toán 12 Bài tập cuối chương VI

Giáo án điện tử Toán 12 Thực hành phần mềm Geogebra

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên