Bày tỏ sự cảm thông trong tiếng AnhBày tỏ sự cảm thông trong tiếng Anh

Chúng ta thường biểu lộ sự cảm thông với những người vừa gặp phải chuyện không may như khi thất vọng, chán nản, lúc bệnh hoạn, gặp tai nạn, mất mát, hoặc có người thân qua đời.

Hầu như những điều chúng ta nói tùy thuộc vào mức độ quen biết giữa ta với người gặp chuyện không may. Nhưng trong từng trường hợp, chúng ta cần động viên họ: dùng lời lẽ khuyên giải, an ủi và động viên và cố gắng chứng tỏ là ta thông cảm và hiểu được cảm giác của họ.

Dưới đây là một số cách đơn giản và thông dụng nhất để biểu lộ sự cảm thông:

- I am/was deeply sorry to hear about your father's death.

- I am/was really sorry to hear about your father's death.

- I am/was truly sorry to hear about your father's death.

- I'm sorry that you lost your job.

- I want to tell you how sorry I am that your grandmother is ill.

- I was shocked to learn that you'll be leaving the company.

- I was sorry to learn that you'll be leaving the company.

- I was upset to learn that you'll be leaving the company.

- What a shame that you didn't win the photography contest!

- How shocking to hear about Joe's accident!

- How sad to hear about Joe's accident!

- How awful to hear about Joe's accident!

- How terrible to hear about Joe's accident!

- How horrible to hear about Joe's accident!

- That's too bad about Harry's dog. (Thân mật)

- Too bad that you didn't make an A on the quiz. (Thân mật)

Bạn cần lưu ý những tính từ in đậm ở các ví dụ trên. Những tính từ này biểu đạt sự cảm thông của chúng ta với người đối diện.

Quảng cáo

Bày tỏ sự quan tâm trong tiếng Anh

Nhiều lúc chúng ta muốn chứng tỏ là ta hiểu được những gì họ đã trải qua hay cảm giác được. Chúng ta thông cảm với sự đau buồn và thất vọng của họ.

Dưới đây là một ít cách tiêu biểu để chia xẻ với nỗi đau của họ:

- I know how you must feel.

- I understand what you're going through right now.

- I know your feelings.

- I understand how sad you must feel.

- I understand how angry you must feel.

- I understand how upset you must feel.

- I understand how hurt you must feel.

- I understand how frustrated you must feel.

Cuối cùng, chúng ta thường bày tỏ sự quan tâm bằng cách đề nghị được giúp đỡ:

- Please let me know if there's anything I can do.

- I'll be here if you need me.

- If you need me, please call.

- Is there anything I can do for you?

- Please don't hesitate to ask if there's something I can do.

Quảng cáo

Đáp lại lời cảm thông bằng tiếng Anh

Đáp lại hay nhận lời cảm thông cũng khá đơn giản, không cần quá nhiều từ rườm rà.

- I'm deeply moved. Thank you very much. (Trang trọng)

- I'm deeply touched. Thank you very much. (Trang trọng)

- I'm deeply grateful. Thank you very much. (Trang trọng)

- I appreciate your kindness.

- Thank you.

- It's very nice of you to offer to help.

- It's very kind of you to offer to help.

- It's very sweet of you to offer to help.

- Thank you for your sympathy.

- Thank you for your kindness.

- Thank you for all your help.

- Thank you for showing your care.

- Thank you for being here when I needed you.

- Thank you for your concern.

- Thank you for your great support.

- Yes, I'll call you if I need you. Thanks.

appreciate (v): cảm kích

sympathy (n): sự thông cảm, sự cảm thông

kindness (n): sự tử tế, sự ân cần

concern (n): sự quan tâm

Để đáp lại lời cảm thông, bạn nên sử dụng các tính từ (nice, kinde, sweet) và cụm danh từ in đậm (your sympathy, your kindness) ... để biểu đạt sự cám ơn tới người đã quan tâm tới mình.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: