Cách đáp lại Lời giới thiệu trong tiếng AnhA. Đáp lại lời giới thiệu trong giao tiếp tiếng Anh

Chương trước mình đã trình bày các câu thông dụng và các cách thức để giới thiệu thông qua người thứ ba trong giao tiếp tiếng Anh. Vậy làm thế nào để đáp lại lời giới thiệu?

Bạn không cần phải vắt óc nghĩ ra các câu phức tạp hay màu mè, tốt nhất là đơn giản vì đã có sẵn các câu thông thường để đáp lại. Vì thế sau khi C đã giới thiệu A và B, bạn có thể đáp lại như sau (từ trịnh trọng đến thân mật):

1.

A: How do you do, B?

B: It's a pleasure to meet you. (Trang trọng)

2.

A: Hello, B. I'm pleased to meet you.

B: Yes, it's nice to meet you, too.

3.

A: Hello. Good to meet you.

B: Nice meeting you, too.

4.

A: Hi, B. Nice to meet you.

B: Same here. (Thân mật)

    How do you do? không phải là một câu hỏi thực sự nên không cần phải có câu trả lời (nó không giống như How are you doing?): câu này thường được dùng nhất trong những lời giới thiệu trịnh trọng.

Quảng cáo

Chương tiếp theo mình sẽ trình bày các câu thông dụng trong tình huống tự giới thiệu trong giao tiếp tiếng Anh.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: