Ứng phó lời Than phiền trong tiếng AnhỨng phó lời Than phiền trong tiếng Anh

Chắc bạn đã từng nghe "Khách hàng là thượng đế", và do đó "Khách hàng lúc nào cũng đúng". Vì vậy, khi một người khách phàn nàn món khoai tây của anh ta chưa chín, anh bồi nên trả lời:

- I'm very sorry, sir. I'll bring you another right away.

Hoặc, có một người khách ở tiệm hớt tóc nói:

- You didn't cut my hair short enough last time in the back.

Thì anh thợ cắt tóc nên nói một chuyện gì đó đại loại là:

- Oh, no? Well. I'll definitely make sure I get it right this time.

Ứng phó với những lời chê trách đòi hỏi rất nhiều sự khôn khéo, thậm chí còn hơn cả sự khéo léo khi trách cứ người khác.

Quảng cáo

Đó là cách ứng phó với lời than phiền của các vị khách lúc nào cũng đúng. Còn với các lời than phiền khác, bạn theo dõi các đoạn hội thoại sau để thấy cách người ta ứng phó lời than phiền của người đối diện:

Joe: Ali, I wish you'd asked me before you borrowed my jacket. I wanted to wear it last night, but I couldn't find it.

Ali, tôi mong rằng bạn đã hỏi tôi trước khi bạn mượn cái áo vét. Tôi đã muốn mặc nó tối qua, nhưng tôi đã không thể tìm thấy.

Ali: I'm really sorry about that, Joe. I didn't think you'd mind. You let me borrow it once before, remember?

Mình thực sự xin lỗi về điều đó, Joe. Mình không nghĩ bạn cần nó. Bạn có nói là cho mình mượn một lần mà, nhớ không?

Luis: Carl, do you mind turning off the overhead light? I've got a big day tomorrow, and I really need some sleep.

Carl: Sorry. I'll turn it off in a second. I just need to finish reading this chapter.

overhead (adj): ở trên đầu

Mahtab: Joyce, there seems to be a little too much salt in the meat. Would you mind not salting it before you cook it next time.

Joyce: Sure, I forgot you don't like salt. I'll remember next time.

Một lời xin lỗi nhẹ nhàng hay một lời rằng mình đã đãng trí quên điều gì đó và nhớ sẽ thực hiện vào lần tiếp theo, ... là cách ứng phó với các lời than phiền.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: