Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 2)Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 2)

Mong muốn tiếp tục giữ liên lạc

Trước lúc từ giã, thỉnh thoảng một trong hai người sẽ bày tỏ ý muốn giữ liên lạc với người kia. Ví dụ, nếu Helen sắp lên đường đến New York khoảng hai tháng, bạn cùng phòng của chị ấy có thể nói như thế này:

- Don't forget to write!

Đừng quên viết thư cho mình nhé!

hoặc

- Let's call each other once a week!

(Chúng mình hãy gọi điện cho nhau một lần mỗi tuần nhé!)

Khi chào tạm biệt với những người sống trong cùng thành phố hoặc gặp mặt khá thường xuyên, chỉ cần nói

- Let's keep in touch.

keep in touch: giữ liên lạc

hoặc

- Call me sometime.

(Thi thoảng gọi cho mình.)

Câu Call me sometime có thể không được lịch sự cho lắm và người Mỹ thường có thói quen kết thúc cuộc trò chuyện một cách vui vẻ, lạc quan. Dưới đây là một số câu tiếng Anh thông dụng cho tình huống này:

- Let's get together soon.

- Let's get together again.

- Give me a call sometime!

- Give me a ring sometime!

- Keep in touch!

- Let's have lunch/dinner/coffee soon.

- I hope we meet again.

- Drop me a line.

- Stop by and see me sometime!

Quảng cáo

Trong đó:

  • I hope we meet again được sử dụng khi hai người gặp nhau lần đầu.

  • Drop me a line nghĩa là Write me a note or letter (viết thư cho tôi).

Sau cùng, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt thực sự. Vậy ngoài Goodbye ra thì chúng ta có các câu tạm biệt nào khác hay và thân mật hơn không. Mời bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: