Cách hỏi ý kiến người khác trong tiếng AnhQua chương trước, chúng ta đã biết cách bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân về một vấn đề gì đó bằng tiếng Anh. Chương này sẽ giúp bạn cách hỏi ý kiến, quan điểm của người khác.

Cách hỏi ý kiến người khác trong tiếng Anh

Để biết xem người khác nghĩa gì về một đề tài nào đó, chúng ta thường hỏi những câu hỏi như:

- What do you think about the Middle East situation?

Bạn nghĩ gì về tình trạng Trung Đông?

Quảng cáo

Dưới đây là một vài cách bắt đầu câu hỏi để hỏi về ý kiến của người khác:

- Are you opposed to ... ?

- Are you in favor of ... ?

- What do you think about...?

- What's your opinion on...?

- What's your opinion about...?

- How do you feel about...?

- I'd be interested to know your thoughts on...

oppose (v): phản đối

in favor of: có thiện cảm với

think about (v): nghĩ gì

opinion (n): ý kiến, quan điểm

thought (n): ý kiến, suy nghĩ, tư tưởng

Đó là các cách để hỏi ý kiến, quan điểm của người khác. Khi họ đã bảy tỏ ý kiến, quan điểm xong, bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của họ và cách diễn đạt bằng tiếng Anh như thế nào. Mời bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: