Cách đáp lại lời khen trong tiếng AnhNhững lời khen tặng là biểu hiện của lòng ngưỡng mộ, tôn kính hoặc tán dương. Mọi người ai cũng thích được khen; vì lời khen sẽ làm ta cảm thấy tự hào. Khen và đáp lại lời khen là một phần thiết yếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

Cách đáp lại lời khen bằng tiếng Anh

Cách đáp lại lời khen bằng tiếng Anh cũng không phải là khó khăn lắm. Dưới đây là một vài cách để bắt đầu đáp lại khi được khen. Những cách này sẽ thay đổi tùy theo tình huống và lời khen đặc trưng.

- You're too kind. (Trang trọng) (Lời khen: The dinner was delicious)

- Thank you for saying so. (Lời khen: You did a fine job on the report)

- I appreciate the compliment. (Lời khen: That's a beautiful belt!)

- Thank you. I'm glad you like it. (Lời khen: Your hair looks nice)

- Thank you. I'm glad you enjoyed it. (Lời khen: The cake was wonderful)

- Thank you. I'm glad you think so. (Lời khen: Your car drives great!)

- Thanks. I like your _________, too. (nhắc lại lời khen)

kind (adj): tử tế

belt (n): dây thắt lưng, xăng tia

appreciate (v): cảm kích

compliment (n): lời khen

glad (adj): vui lòng, sung sướng, ...

Quảng cáo

Thỉnh thoảng tất cả chúng ta đều bị lúng túng vì được khen mà lại phải cố tỏ vẻ vui lòng để làm người khen ta vui lây. Nếu bạn không đồng ý với lời khen tặng, cứ phản đối không sao cả, nhưng phải lịch sự và mềm mỏng.

Trên đây là cách mà chúng ta đáp lại lời khen của ai đó. Vậy khi bạn muốn khen ai đó, bạn nói như thế nào? Mời các bạn theo dõi các chương tiếp theo để cùng tìm hiểu các Lời khen trong tiếng Anh với từng trường hợp cụ thể.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: