Mục lục các bài Tình huống tiếng Anh thông dụngMục lục các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng

Dưới đây liệt kê danh sách tất cả các tình huống tiếng Anh thường gặp. Tên bài là đường link dẫn tới bí kíp. Để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo, bạn có thể vào Trang sau. Để xem lại bài soạn trước, bạn vào Trang trước.

MỤC LỤC

Tình huống tiếng Anh: Giao tiếp qua điện thoại

Tình huống tiếng Anh: Lời chào và lời đáp

Tình huống tiếng Anh: Lời giới thiệu

Tình huống tiếng Anh: Chào tạm biệt

Quảng cáo

Tình huống tiếng Anh: Lời hỏi thăm

Tình huống tiếng Anh: Chỉ đường và hướng dẫn

Tình huống tiếng Anh: Lời cảm ơn và đáp lại lời cảm ơn

Tình huống tiếng Anh: Lời mời và từ chối lời mời

Tình huống tiếng Anh: Lời yêu cầu

Tình huống tiếng Anh: Lời xin lỗi

Tình huống tiếng Anh: Lời khen

Tình huống tiếng Anh: Than phiền và đổ lỗi

Tình huống tiếng Anh: Bày tỏ quan điểm

Tình huống tiếng Anh: Yêu cầu giúp đỡ

Tình huống tiếng Anh: Lời cảnh báo

Tình huống tiếng Anh: Bày tỏ cảm thông, sự quan tâm