Cách gọi điện đến một công ty trong giao tiếp tiếng AnhGọi điện đến một công ty trong giao tiếp tiếng Anh

Nếu một người thư ký hay một người tiếp tân chào bạn trước, họ có thể đòi hỏi bạn trình bày công việc với người mà bạn muốn nói chuyện — đặc biệt nếu người đó nằm trong ban giám đốc hay rất bận. Đừng bực mình vì thủ tục này. Công việc của một người thư ký là phải tường trình cho chủ của mình những cú điện gọi và đây là thủ tục chuẩn cho hầu hết các công ty Mỹ.

Một cuộc đối thoại với một thư ký có thể diễn ra như thế này:

Thư ký: Good morning Jones Construction Company. May I help you?

Bạn: Hello. This is Ali El-Hussein. May I speak with Mr. Jones, please?

Thư ký: May I ask the nature of your business, please?

Bạn: I'm with Duke Power, and I need to talk with Mr. Jones about his

building project on Woodlawn Road.

Thư ký: Thank you. Just a moment.

Người thư ký hỏi câu: "May I ask the nature of your business, please?" để biết được đó có phải là cuộc gọi liên quan đến công việc hay không.

Bạn thấy rằng: người thư ký biết được tên người gọi và lý do cuộc gọi, vì vậy anh ta (hoặc cô ta) có thể quyết định cuộc gọi có quan trọng hay có đáng quấy rầy ông chủ hay không. Thêm vào đó, thông tin tường trình này có thể được chuyển đến ông Jones trước — như một cách chuẩn bị cho ông ta về cuộc gọi:

Quảng cáo
"Mr. Jones, Mr. El-Hussein from Duke Power is calling about the Woodlawn Road project" - đây chính là lý do cuộc gọi.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: