Lời hỏi thăm trong tiếng Anh (Phần 1)Lời hỏi thăm trong tiếng Anh (Phần 1)

Tình huống

1. Giả sử bạn muốn bắt xe buýt tới nhà người bạn, và bạn không biết xe buýt có đi qua đấy không. Bạn có thể hỏi người đứng chờ ở trạm xe buýt như sau:

- What bus goes to this address?

(Xe buýt nào đi qua địa chỉ này vậy?)

hoặc

- Do you know which bus I should take to get to this address?

(Bạn có biết chiếc xe buýt nào tôi nên bắt để tới địa chỉ này không?)

2. Bạn đang ở siêu thị và muốn mua nho khô, nhưng bạn không biết chúng ở đâu. Bạn có thể hỏi nhân viên siêu thị hay người nào đó:

- Where would I find the raisins?

hoặc

- What section are the raisins in?

(raisins: nho khô)

Khi chúng ta cần biết về một chuyện nào đó, chúng ta thường dùng một trong 6 từ để hỏi này để bắt đầu câu hỏi:

- Who...?

Who is going to pick me up at airport tomorrow?

- What...?

What is the name of that new Italian restaurant?

- When...?

When does the next train to Washington leave?

- Where...?

Where is the best place to have my suit dry cleaned?

- Why...?

Why are the windows closed?

- How?

How do you want your steak cooked?

- How long...?

How long do you plan to travel in Europe?

- How many...?

How many employees work for Frank?

- How much...?

How much does a pint of milk cost?

- How far...?

How far is Los Angeles from San Francisco?

- How easy...?

How easy is it to find the subway station?

(suit: bộ com lê)

steak: miếng cá (miếng thịt) để nướng

pint = 0.57 lit (của Mỹ)

Quảng cáo

Khi bạn hỏi, các câu trả lời nhận được phải cụ thể, rõ ràng. Ví dụ, các câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên (Who? What? When? Where? Why? — trong ví dụ đầu tiên) có thể là những câu này:

- John will.

- It's called the Italian Isles.

- 5:30 P.M.

- Miller's Cleaners on Oak Street is pretty good.

- Because the air conditioner is on.

(conditioner: máy điều hòa)

Hỏi thăm và lời đáp

Chúng ta cũng có thể hỏi thăm bằng cách bắt đầu câu hỏi với một trợ động từ, nhưng kết quả hơi khác. Thay vì phải đáp lại với một thông tin cụ thể, chúng ta thường chỉ trả lời yes hoặc no — nhưng sau đó chúng ta có thể giải thích thêm để cung cấp thêm thông tin cho người hỏi.

Ví dụ:

Q: Do you sell women's clothes on this floor?

A: Yes, just to your left.

Q: Do you think it's going to snow tonight?

A: No, it's not cold enough.

Q: Do you have change for a dollar?

A: No, but maybe Tom does.

Q: Will he be in France long?

A: No, only another week or so.

Q: Will she come back soon?

A: Yes, she'll be back May 20

Q: Will they understand us when we speak?

A: Yes, if we speak slowly.

Trong mỗi trường hợp, người đặt câu hỏi chỉ nhận được câu trả lời yes hoặc no, nhưng bạn có thấy người hỏi sẽ biết rõ hơn nếu người đáp giải thích thêm? Cũng cần lưu ý rằng dowill chỉ là hai trợ động từ nhưng trong tiếng Anh và ngoài ra còn rất nhiều các trợ động từ khác có thể dùng để bắt đầu câu hỏi yes no.

Trên đây là cách bạn hỏi thăm ai đó. Vậy có bất lịch sự hay không khi bạn tiến đến và hỏi đột ngột người nào đó. Mời bạn theo dõi chương tiếp theo.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: