Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 1)Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 1)

Trong tiếng Anh có nhiều cách chào tạm biệt tùy theo tình huống sắp xảy ra. Nhưng có một qui tắc mà bạn cần phải tuân thủ trong mọi trường hợp, đó là ít khi nào người ta tạm biệt một cách thô lỗ.

Bạn phải nói một câu gì đó có tính xã giao và làm vui lòng người nghe trước khi chuẩn bị ra về, chẳng hạn:

- I've really enjoyed talking to you.

(Tôi thực sự thích nói chuyện với bạn.)

hoặc một câu gì đó nhắc đến thời gian như:

- Gosh, I can't believe how late it is! I really must be going.

(Chao ôi, không thể tin là đã muộn đến thế. Mình thực sự phải đi rồi.)

Quảng cáo

A. Các câu nói thông dụng trước khi chào tạm biệt

Trước khi chào Goodbye và sau đó ra về, bạn có thể nói một số câu tiếng Anh thông dụng sau:

Những câu mang tính xã giao (Pleasantries)

- I've enjoyed meeting you.

- I've enjoyed talking to you.

- I've enjoyed seeing you.

- It's been good seeing you again.

- It was nice talking to you.

- I'm glad I ran into you.

Trong đó:

  • Pleasantries là những câu nói nhẹ nhàng dùng để mở đầu và kết thúc một cuộc nói chuyện hay chào hỏi.

  • Lưu ý rằng có một sự khác biệt lớn giữa meetingtalking to.

    Chúng ta nói: "I've enjoyed meeting you" sau khi chúng ta được giới thiệu với người nào đó lần đầu.

    Với người mà chúng ta đã quen biết, thì nói: "I've enjoyed talking to (hoặc seeing ) you."

  • Ran into (trong trường hợp này) là một thành ngữ, có nghĩa "met by accident" = tình cờ gặp nhau, ngẫu nhiên gặp nhau.

Những câu mang ngụ ý thời gian

- I'd better be going. It's almost... (thời gian)

- Well, it's getting late. I've got to run/go/hurry.

- Look at the time! I've really got to go!

- I should be going. It's getting late, and I have a lot to do.

- Where has the time gone? I guess I'd better be running along.

Nếu khi chào tạm biệt, bạn mong muốn được giữ liên lạc với người kia, bạn cần nói như thế nào? Mời bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: