Gọi nhầm số trong giao tiếp tiếng AnhXử lý tình huống gọi nhầm số trong giao tiếp tiếng Anh

Nếu bạn gọi sai số, đừng tỏ ra bối rối hay khó chịu. Mọi người đều có thể nhầm lẫn. Đây là một vài câu đơn giản để nói nếu bạn gọi sai số:

- Oh, I'm sorry, I have the wrong number.

- Oh, I'm sorry, I guess I have the wrong number.

- Oh, I'm sorry, I must have the wrong number.

(Ồ, tôi xin lỗi, tôi gọi nhầm số.)

- Oh, I was trying to reach Mr___________ (cho tên).

(Ồ, tôi đang muốn gọi cho ...)

- Is this (012345)____ (cho số điện thoại mà bạn muốn gọi)?

(Đây có phải là số máy ... ?)

Sau đó:

+ nếu lời đáp lại là không, ví dụ như "No, it isn't"):

Oh, I'm sorry. I dialed the wrong number.

+ nếu lời đáp là phải, ví dụ như "Yes, it is"):

I'm trying to reach ____ (cho tên). Is he/she there?

Quảng cáo

Nếu bạn trả lời điện thoại và người ta gọi nhầm số, đơn giản nói:

- I'm sorry. You have the wrong number.

hoặc

- I'm sorry. There's no one here by that name. I think you dialed the wrong number.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: