Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 4)Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 4)

Xử lý tình huống khó xử khi chào tạm biệt

Đôi khi bạn gặp tình huống khó khăn và không rút ra được khi bạn muốn tạm biệt nhưng người đối diện cứ nói thao thao bất tuyệt.

Điều quan trọng để thoát ra khỏi tình huống khó xử đó là phải thật lịch sự. Sẽ rất là bất lịch sự nếu chúng ta đột ngột đứng lên, rồi chỉ nói:

- "I'm leaving now. Goodbye!".

Thay vì như vậy, chúng ta nên nghĩ ra một lý do nào đó để xin phép ra về, chẳng hạn như:

- I need to be leaving. I'm afraid. I have a lot of work to do at home.

Mình e rằng mình cần phải đi bây giờ. Mình có quá nhiều việc ở nhà.

    I'm afraid là một cách nói lịch sự để cáo lỗi ra về. Khi nghe câu này, bạn phải bày tỏ sự quan tâm hoặc luyến tiếc.

Nếu chúng ta cảm thấy đã nói chuyện quá lâu, làm mất thời gian của người khác, hãy nói:

- Well, I've taken up too much of your time already. I'd better go.

(Ối chà, mình đã chiếm quá nhiều thời gian của bạn rồi. Tốt hơn là mình đi đây.)

hoặc

- Let me leave so you can get back to your work.

(Mình đi đây để bạn còn trở lại làm việc.)

Quảng cáo

Với sự tế nhị, ân cần, nhấn mạnh vào thời gian quí báu của người khác, chúng ta có thể yên tâm ra về mà không làm người đối diện khó chịu.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: