Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 3)Chào tạm biệt bằng tiếng Anh (Phần 3)

Goodbye

Hai phần trước mình đã cùng tìm hiểu: Câu nói trước khi chào tạm biệt và cách nói để mong muốn được tiếp tục giữ liên lạc. Sau cùng, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt.

Từ Goodbye không phải là từ duy nhất được dùng; thật sự thì Goodbye thỉnh thoảng khiến chúng ta có cảm giác "vĩnh biệt", nên có một số từ và cụm từ thường được thay thế cho từ này. Đây là một số câu tạm biệt khác.

- Farewell! (Tạm biệt!)

- Take care. (Bảo trọng.)

- Have a good day.

- Have a nice day.

- Have a nice week.

- So long! (= Goodbye)

- Take it easy.

- Later (Thân mật)

- See you around. (Thân mật)

- See you later. (Thân mật)

Quảng cáo

Trong đó:

  • Farewell ít khi được dùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn được dùng bởi người thích phóng đại tính nghiêm trọng của việc chia tay và cố gắng pha trò.

  • See you aroundSee you later không nên dùng để nói với người mà bạn có thể sẽ không gặp nữa.

Đến đây, bạn đã biết cách để chào tạm biệt bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể gặp một tình huống khó xử, chẳng hạn như: bạn muốn tạm biệt và đi về nhưng người đối diện cứ nói thao thao bất tuyệt, thì bạn sẽ làm như thế nào. Mời bạn theo dõi chương tiếp theo.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: