Qui tắc chung khi gọi điện thoại trong tiếng AnhQui tắc sử dụng điện thoại trong giao tiếp

Dùng điện thoại là một phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày chúng ta. Chúng ta dùng điện thoại để gọi người khác để biết xem họ sống ra sao, để hỏi thăm tin tức, để phàn nàn, để xin lỗi, để chuyển những thông báo, để hỏi và cho hướng dẫn và vì nhiều lý do khác nữa.

Với nhiều người, khi sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, có thể họ cảm thấy không tự tin hoặc là sợ phải sử dụng tiếng Anh trong khi giao tiếp qua điện thoại.

Đừng lo lắng! Nghi thức điện thoại (tức các quy luật xã hội để gọi hay nhận những cú gọi điện thoại) dính líu đến ý thức và sự lịch sự chung. Bạn chỉ cần theo các qui tắc đơn giản trong loạt bài này thì việc sử dụng điện thoại trong giao tiếp sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trước hết, bạn cần ghi nhớ một số điều sau:

 • Ăn nói lịch sự và rõ ràng. Bởi vì bạn (hoặc họ) không nhìn thấy điệu bộ, cử chỉ, nét mặt của nhau.

 • Lắng nghe cẩn thận điều người ta nói hay hỏi bạn.

Quảng cáo

Khi gọi điện:

 • Nếu bạn là người gọi: cần lịch sự đưa ra một lời chào, giới thiệu tên mình và trình bày công việc hay lý do bạn gọi điện thoại.

 • Nếu bạn muốn nói chuyện riêng với ai, hãy hỏi người đó bằng tên người bạn muốn nói chuyện

 • Nếu bạn đang gọi một người bạn ở nhà, bạn có thể nói:

  - "Hello. This is Michael Deering. Could I speak to Tom, please?"

  (Xin chào. Tôi là Michael Deering. Cho tôi nói chuyện với Tom?)

  Tuy nhiên, nếu bạn đang gọi một người nói đó ở một công ty, bạn cần phải hỏi đến phòng làm việc của người đó trước, sau đó khi bạn đã được nối dây với người trong phòng đó thì bạn mới hỏi tên người cần gọi.

Khi trả lời:

 • Hầu hết các công ty thương mại đều trả lời bằng tên công ty và "May I help you?".

 • Các cá nhân ở nhà thường trả lời bằng câu chào đơn giản Hello hay đôi lúc là tên chỗ ở của mình, ví dụ: "John residence".

 • Đôi khi, người ở công sở hay ở nhà có thể trả lời bằng tên của họ, ví dụ: "David Bailey speaking" hoặc "Pat McCall here".

Quảng cáo

Dưới đây là một vài cách để nói chuyện với người nào đó:

- May I speak to Jerry, please? This is Tad Andrews calling.

- Could I speak to Jerry, please?

- Can I speak to Jerry, please?

Hình thức trang trọng, thường dùng với ngữ cảnh công sở

- I'd like to speak to Jerry, please. This is Tad Andrews.

- This is Tad Andrews from Union National Bank, is Jerry in, please?

Hai câu cuối thể hiện sự thân mật, khi người gọi và người trả lời đều biết rõ nhau:

- Is Jerry there?

(Jerry có ở đó không vậy?)

- Jerry, please?

(Cho mình nói chuyện với Jerry.)

    Sử dụng may lịch sự hơn là dùng could hay can.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: