Cách làm người khác đồng ý với mình trong tiếng AnhCách làm người khác đồng ý với mình trong tiếng Anh

Nhiều lúc bạn muốn người khác đồng ý với mình, thế là bạn bèn vận dụng ngôn ngữ (hay khả năng "ăn nói") để cố lôi kéo người đó về cùng phe. Cách khá phổ biến là nêu lên ý kiến rồi sau đó thòng vào một câu hỏi đuôi:

- It's hot in here, isn't it?

- That was a fantastic burger, wasn't it?

- San Francisco is certainly a beautiful city, isn't it?

- That surely wasn't a very interesting movie, was it?

Phần câu hỏi đuôi thường xuống giọng khi người nói hầu như chắc chắn rằng người nghe sẽ đồng ý hoặc hy vọng người nghe sẽ đồng ý.

Những cách khác nữa làm người khác phải đồng ý với mình là đặt câu hỏi theo kiểu "mớm" cho người trả lời biết những gì mà ta muốn được nghe.

- Don't you think it's hot in here?

- Don't you agree that was a fantastic burger?

- Isn't San Francisco a beautiful city?

- Wasn't that a boring movie?

Quảng cáo

Trong hai ví dụ đầu tiên, người nói đưa người nghe đến chỗ trả lời theo ý người nói mong muốn, bắt đầu bằng Don't you think/agree...?

Trong hai ví dụ sau cùng, câu hỏi phủ định dùng để chỉ chủ ý, niềm tin, hoặc thái độ của người nói. Người nghe có thể phán đoán được từ câu hỏi (hoặc có lẽ là từ giọng nói) người nói muốn họ phải trả lời như thế nào.

Như vậy đến chương này, các bạn đã biết cách hỏi ý kiến người khác; bày tỏ ý kiến quan điểm cá nhân; cách thể hiện sự đồng ý; và cách làm người khác đồng ý với mình. Vậy nếu chúng ta không đồng ý, không tán thành với một ý kiến nào đó, bạn cần nói bằng tiếng Anh như thế nào. Cách thể hiện không đồng ý là hơi khó khăn một chút và bạn cần lựa cách nói cho khéo. Để tìm hiểu cách nói như thế nào, mời bạn theo dõi chương tiếp theo.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: