Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoaBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Câu 1. Phần sặc sỡ nhất của các loài hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có tên gọi là gì ?

A. Nhuỵ      B. Nhị

C. Tràng      D. Đài

Quảng cáo

Câu 2. Bao hoa gồm có hai thành phần, đó là

A. tràng và nhị.

B. đài và tràng.

C. nhị và nhuỵ.

D. đài và nhuỵ.

Câu 3. Tế bào sinh dục đực của cây lưỡng tính có ở đâu ?

A. Trong không bào của cánh hoa

B. Trong bao phấn của nhị

C. Trong noãn của nhuỵ

D. Trong đài hoa

Quảng cáo

Câu 4. Bộ phận nào của hoa thường có khả năng quang hợp ?

A. Nhuỵ      B. Nhị

C. Tràng      D. Đài

Câu 5. Trong một bông hoa đơn tính không thể xuất hiện đồng thời hai bộ phận nào sau đây ?

A. Nhị và nhuỵ

B. Đài và tràng

C. Đài và nhuỵ

D. Nhị và tràng

Câu 6. Nhị hoa gồm những thành phần nào ?

A. Bầu nhuỵ và chỉ nhị

B. Bao phấn và noãn

C. Bao phấn và chỉ nhị

D. Noãn, bao phấn và chỉ nhị

Câu 7. Hoa là cơ quan chuyên hoá với chức năng

A. sinh sản.      B. sinh dưỡng.

C. cảm ứng.      D. dự trữ.

Câu 8. Cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa đực là gì ?

A. Tràng      B. Nhuỵ

C. Nhị      D. Đài

Quảng cáo

Câu 9. Cây nào dưới đây có cánh hoa màu tím ?

A. Cà pháo

B. Sim

C. Bằng lăng

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10. Chức năng chủ yếu của bao hoa là gì ?

A. Sinh sản

B. Tổng hợp chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Bảo vệ, che chở cho nhị và nhuỵ

D. Dự trữ sắc tố cho cây

Đáp án

1. C 2. B 3. B 4. D 5. A
6. C 7. A 8. C 9. D 10. C

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình SGk Sinh học 6 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.