Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vậtBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Câu 1. Trong lịch sử phát triển của giới Thực vật, Quyết trần có nguồn gốc từ

A. Tảo đơn bào nguyên thủy.

B. Tảo đa bào nguyên thủy.

C. Rêu.

D. Quyết.

Quảng cáo

Câu 2. Trong lịch sử Trái Đất, Quyết phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu như thế nào ?

A. Nóng và khô hanh

B. Nóng và ẩm

C. Lạnh và khô hanh

D. Lạnh và ẩm

Câu 3. Quyết cổ đại còn có tên gọi khác là gì ?

A. Dương xỉ      B. Hạt trần

C. Quyết trần      D. Dương xỉ cổ

Quảng cáo

Câu 4. Quá trình phát triển của giới Thực vật trải qua 3 giai đoạn chính theo trình tự sớm muộn như sau :

A. các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện ; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước ; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

B. các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện ; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín ; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước.

C. sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước ; các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện ; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

D. sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín ; các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện ; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước.

Câu 5. Trong lịch sử Trái Đất, sự xuất hiện hay diệt vong của các loài thực vật có mối liên hệ mật thiết với

A. tốc độ sinh sản của chúng.

B. sự thay đổi của điều kiện khí hậu, địa chất.

C. cường độ trao đổi chất và năng lượng của mỗi loài.

D. sự tác động theo hai chiều thuận nghịch của con người.

Câu 6. Thực vật ở cạn đầu tiên là

A. Tảo đa bào nguyên thủy.

B. Quyết trần.

C. Quyết cổ đại.

D. Dương xỉ cổ.

Câu 7. Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng ?

A. Rêu      B. Hạt trần

C. Hạt kín      D. Dương xỉ

Câu 8. Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ?

A. Diện tích đất liền dần mở rộng

B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

C. Xảy ra hiện tượng trôi dạt lục địa

D. Khí hậu trở nên khô và lạnh (thời kì Băng hà)

Quảng cáo

Câu 9. Trong lịch sử Trái Đất, Hạt trần xuất hiện khi

A. khí hậu trở nên khô và lạnh.

B. khí hậu nóng và rất ẩm.

C. các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất.

D. diện tích đất liền ngày một thu hẹp.

Câu 10. Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất ?

A. Hạt trần      B. Dương xỉ

C. Rêu      D. Tảo

Đáp án

1. B 2. B 3. D 4. C 5. B
6. B 7. C 8. A 9. A 10. D

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình SGk Sinh học 6 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.