Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầmBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Câu 1. Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Hai lá mầm ?

A. Cau      B. Mía

C. Ngô      D. Cải

Quảng cáo

Câu 2. Cây nào dưới đây có số lá mầm trong hạt khác với những cây còn lại ?

A. Xương rồng      B. Hoàng tinh

C. Chuối      D. Hành tây

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các cây Hai lá mầm ?

A. Gân lá hình cung

B. Rễ cọc

C. Cuống phân tách rõ ràng với lá

D. Tất cả các phương án đưa ra

Quảng cáo

Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá ?

A. Gai, tía tô

B. Râm bụt, mây

C. Bèo tây, trúc

D. Trầu không, mía

Câu 5. Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân như thế nào ?

A. Thân cột      B. Thân cỏ

C. Thân leo      D. Thân gỗ

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau : Các cây … chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm.

A. lương thực      B. thực phẩm

C. hoa màu      D. thuốc

Câu 7. Loài thực vật nào dưới đây được xếp vào lớp Một lá mầm ?

A. Mướp      B. Cải

C. Tỏi      D. Cà chua

Câu 8. Các đại diện của lớp Một lá mầm thường có mấy dạng gân lá chính ?

A. 4 dạng      B. 3 dạng

C. 1 dạng      D. 2 dạng

Quảng cáo

Câu 9. Loài hoa nào dưới đây thường có 4 - 5 cánh ?

A. Hoa bưởi      B. Hoa loa kèn

C. Hoa huệ      D. Hoa ly

Câu 10. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm phân biệt nhau ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Số lá mầm của hạt

C. Kiểu gân lá

D. Dạng rễ

Đáp án

1. D 2. A 3. A 4. A 5. B
6. A 7. C 8. D 9. A 10. A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình SGk Sinh học 6 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.