Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 8 (có đáp án - Đề số 1)Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 8 (có đáp án - Đề số 1)

Câu 1. Loại tảo nào dưới đây có môi trường sống khác với những loại tảo còn lại ?

A. Tảo sừng hươu

B. Tảo xoắn

C. Tảo silic

D. Tảo vòng

Quảng cáo

Đáp án: A

giải thích:các loại tảo ở nước ngọt: tảo silic, tảo vòng, tảo xoắn

Các loại tảo ở nước mặn: tảo sừng hươu…Hình 37.4 SGK 124

Câu 2. Trong các loại tảo dưới đây, loại tảo nào có kích thước lớn nhất ?

A. Tảo tiểu cầu

B. Rau câu

C. Rau diếp biển

D. Tảo lá dẹp

Đáp án: D

giải thích: 1 vài loại tảo lá dẹt sống ở biển ôn đới có kích thước khổng lồ, cơ thể có thể dài tới hàng trăm mét – Em có biết? SGK 125

Câu 3. Khi nói về tảo, nhận định nào dưới đây là không chính xác ?

A. Sống chủ yếu nhờ việc hấp thụ chất hữu cơ từ môi trường ngoài

B. Hầu hết sống trong nước

C. Luôn chứa diệp lục

D. Có cơ thể đơn bào hoặc đa bào

Đáp án: A

giải thích: tảo có cấu tạo đơn bào hoặc đa bào, sống chủ yếu trong nước, luôn có chất diệp lục, dinh dưỡng bằng quang hợp - SGK 125

Câu 4. Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chính xác ?

A. Cấu tạo đơn bào

B. Chưa có rễ chính thức

C. Không có khả năng hút nước

D. Thân đã có mạch dẫn

Quảng cáo

Đáp án: B

giải thích: những sợi nhỏ phía dưới thân chỉ là những rễ giả có chức năng hút nước. Rêu chưa có rễ chính thức – SGK 126

Câu 5. Rêu thường sống ở

A. môi trường nước.

B. nơi ẩm ướt.

C. nơi khô hạn.

D. môi trường không khí.

Đáp án: B

giải thích: rêu hay sống những chỗ ẩm ướt quanh nhà, lớp học , nơi chân tường… - SGK 126

Câu 6. Rêu sinh sản theo hình thức nào ?

A. Sinh sản bằng bào tử

B. Sinh sản bằng hạt

C. Sinh sản bằng cách phân đôi

D. Sinh sản bằng cách nảy chồi

Đáp án: A

giải thích: rêu sinh sản bằng bảo tử.. từ túi bào tử mở nắp rơi các bào tử ra và nảy mầm thành cây rêu con – Hình 38.2 SGK 126

Câu 7. Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu ?

A. Sinh sản bằng bào tử

B. Thân có mạch dẫn

C. Có lá thật sự

D. Chưa có rễ chính thức

Đáp án: B

giải thích: khác với rêu, cấu tạo bên trong của cây dương xỉ đã có các mạch dẫn làm chức năng vận chuyển – SGK 128

Câu 8. Dương xỉ sinh sản như thế nào?

A. Sinh sản bằng cách nảy chồi

B. Sinh sản bằng củ

C. Sinh sản bằng bào tử

D. Sinh sản bằng hạt

Đáp án: C

giải thích: dương xỉ thuộc nhóm quyết, là thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. chúng sinh sản bằng bào tử - SGK 131

Câu 9. Ở dương xỉ, nguyên tản được hình thành trực tiếp từ

A. bào tử.

B. túi bào tử.

C. giao tử.

D. cây rêu con.

Đáp án: A

giải thích: bảo tử sau khi được phát tán, nguyên tản sẽ được hình thành trực tiếp từ bào tử. sau đó cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản – Hình 39.2 SGK 129

Câu 10. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

A. Phi lao      B. Bạch đàn

C. Bách tán      D. Xà cừ

Đáp án: C

giải thích: bách tán là cây hạt trần. còn phi lao, bạch đàn, xà cừ là cây hạt kín – SGK 134

Câu 11. Loại cây nào dưới đây thường được trồng để làm cảnh ?

A. Hoàng đàn      B. Tuế

C. Kim giao      D. Pơmu

Quảng cáo

Đáp án: B

giải thích: cây hạt trần hay được trồng làm cảnh vì có dáng đẹp như: tuế, bách tán, thông tre… - SGK 134

Câu 12. Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt ?

A. Trắc bách diệp

B. Bèo tổ ong

C. Rêu

D. Rau bợ

Đáp án: A

giải thích: Trắc bách diệp là cây hạt trần, sinh sản bằng hạt. Còn bèo tổ ong, rêu, rau bơ thuộc lớp quyết, sinh sản bằng bào tử - SGK 134

Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác ?

A. Sinh sản bằng hạt

B. Có hoa và quả

C. Thân có mạch dẫn

D. Sống chủ yếu ở cạn

Đáp án: B

giải thích: chỉ có thực vật hạt kín có hoa và quả. Hạt nằm trong quả. Là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả - SGK 136

Câu 14. Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm

C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài

D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

Đáp án: D

giải thích: với thực vật hạt kín, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) giúp hạt được bảo về tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống – SGK 136

Câu 15. Rễ chùm không được tìm thấy ở cây nào dưới đây ?

A. Rau dền      B. Hành hoa

C. Lúa      D. Gừng

Đáp án: A

giải thích: rễ cọc – rễ của cây 2 lá mầm như cây dau rền, rễ chùm – rễ của cây một lá mầm như: hành hoa, lúa, gừng…

Câu 16. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá ?

A. Gai, tía tô

B. Râm bụt, mây

C. Bèo tây, trúc

D. Trầu không, mía

Đáp án: A

giải thích: lá gai và lá tía tô đều có hình mạng – thuộc cây Hai lá mầm

Câu 17. Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân như thế nào ?

A. Thân cột      B. Thân cỏ

C. Thân leo      D. Thân gỗ

Đáp án: B

giải thích: Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân cỏ trừ 1 số ít có dạng thân đặc biệt như cau, dừa, tre nứa… - SGK 138

Câu 18. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau : Các cây … chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm.

A. lương thực      B. thực phẩm

C. hoa màu      D. thuốc

Đáp án: A

giải thích: Các cây lương thực chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm như lúa, lúa mì, ngô…- Em có biết? SGK 139

Câu 19. Hiện nay, các nhà khoa học đã phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ thấp đến cao theo trật tự như thế nào ?

A. Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.

B. Ngành – Lớp – Bộ – Chi – Họ – Loài.

C. Ngành – Bộ – Lớp – Họ – Chi – Loài.

D. Ngành – Chi – Bộ – Họ – Lớp – Loài.

Đáp án: A

giải thích: trong Phân Loại Thực vật người ta chia thực vật thành các bậc từ cao đến thấp theo trật tự sau: Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài - SGK 140

Câu 20. Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất ?

A. Ngành Hạt trần

B. Ngành Hạt kín

C. Ngành Dương xỉ

D. Ngành Rêu

Đáp án: B

giải thích: Ngành Hạt Kín là ngành có đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất- Sơ đồ SGK 141

Câu 21. Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Đều sống chủ yếu trên cạn

B. Đều có rễ, thân, lá thật sự

C. Đều sinh sản bằng hạt

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án: D

giải thích: Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm sau: Đều sống chủ yếu trên cạn. Đều có rễ, thân, lá thật sự. Đều sinh sản bằng hạt – Sơ đồ SGK 141

Câu 22. Trong lịch sử Trái Đất, sự xuất hiện hay diệt vong của các loài thực vật có mối liên hệ mật thiết với

A. tốc độ sinh sản của chúng.

B. sự thay đổi của điều kiện khí hậu, địa chất.

C. cường độ trao đổi chất và năng lượng của mỗi loài.

D. sự tác động theo hai chiều thuận nghịch của con người.

Đáp án: B

giải thích: Trong lịch sử Trái Đất, sự xuất hiện hay diệt vong của các loài thực vật có mối liên hệ mật thiết với điều kiện môi trường – SGK 143

Câu 23. Thực vật ở cạn đầu tiên là

A. Tảo đa bào nguyên thủy.

B. Quyết trần.

C. Quyết cổ đại.

D. Dương xỉ cổ.

Đáp án: B

giải thích: Khi lục địa mới xuật hiện, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần phát triển từ Tảo đa bào nguyên thuỷ - SGK 142

Câu 24. Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng ?

A. Rêu      B. Hạt trần

C. Hạt kín      D. Dương xỉ

Đáp án: C

giải thích: Thự tự xuất hiện các nhóm thực vật là: Tảo – Rêu – Dương xỉ - Hạt trần – Hạt kín – Hình 44 SGK 142

Câu 25. Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ?

A. Diện tích đất liền dần mở rộng

B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

C. Xảy ra hiện tượng trôi dạt lục địa

D. Khí hậu trở nên khô và lạnh (thời kì Băng hà)

Đáp án: A

giải thích: Khi các lục địa mới xuật hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện – SGK 142

Câu 26. Trong lịch sử Trái Đất, Hạt trần xuất hiện khi

A. khí hậu trở nên khô và lạnh.

B. khí hậu nóng và rất ẩm.

C. các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất.

D. diện tích đất liền ngày một thu hẹp.

Đáp án: A

giải thích: Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần – SGK 142

Câu 27. Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất ?

A. Hạt trần      B. Dương xỉ

C. Rêu      D. Tảo

Đáp án: D

giải thích: Tảo là thực vật bậc thấp nhất, chưa có rễ, thân, lá thực sự, chưa có mạch dẫn - SGK 142

Câu 28. Chuối hoang dại có điểm gì sai khác so với chuối trồng ?

A. Quả nhỏ hơn

B. Có vị chát dù khi đã chín

C. Có nhiều hạt

D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án: D

giải thích: Chuối hoang dại thì quả nhỏ, chát và nhiều hạt –Bảng SGK 144

Câu 29. Trong các phương pháp nhân giống dưới đây, phương pháp này cho hiệu quả kinh tế cao nhất ?

A. Ghép cành

B. Chiết cành

C. Nuôi cấy mô, tế bào

D. Ghép cây

Đáp án: C

giải thích: Phương pháp nuôi cấy mô, tế bào tạo được nhiều tế bào con cùng một lúc từ mô có đặc tính giống tế bào mẹ. Phương pháp được sử dụng trong việc bảo tồn các gen, loài quý hiếm

Câu 30. Tại sao có sự sai khác giữa cây trồng và cây hoang dại ?

A. Vì cây trồng được sinh trưởng và phát triển trong điều kiện tối ưu với nơi sống thoáng đãng và nguồn dinh dưỡng dồi dào, ít phải cạnh tranh với các cá thể cùng loài khác.

B. Vì cây trồng là kết quả của quá trình cải biến và chọn lọc từ cây hoang dại nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của con người và qua thời gian, chúng càng ngày càng có nhiều sai khác so với dạng gốc.

C. Vì cây trồng và cây hoang dại không có mối liên hệ qua lại với nhau. Chúng có đặc điểm di truyền hoàn toàn khác nhau nên hình thái, cấu tạo và các đặc tính đi kèm cũng không giống nhau.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Đáp án: B

giải thích: Tuỳ theo mục đích sử dụng mà con người đã tạo được nhiều cây trồng khác xa và tốt hơn hẳn từ một loài cây dại – SGK 145

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Sinh học 6:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình SGk Sinh học 6 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học