Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa?Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa?

Câu 1. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa ?

A. Cây dương xỉ

B. Cây bèo tây

C. Cây chuối

D. Cây lúa

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Cây dương xỉ là loài thực vật cả đời không có hoa – chúng sinh sản bằng túi bào tử.

Câu 2. Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả ?

A. Cây chuối      B. Cây ngô

C. Cây thông      D. Cây mía

Đáp án: C

Giải thích: Cây thông là thực vật có hạt được bọc trong vảy mà không được bao trong bầu. Cây thông là thực vật hạt trần.

Câu 3. Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

A. Hạt      B. Hoa

C. Quả      D. Rễ

Đáp án: D

Giải thích: Các cơ quan sinh sản của thực vật: hoa, quảm hạt. Còn các cơ quan sinh dưỡng của thực vật: rễ, thân, lá.

Câu 4. Cho các cây sau :

1. Na

2. Cúc

3. Cam

4. Rau bợ

5. Khoai tây

Quảng cáo

Có bao nhiêu cây được xếp vào nhóm thực vật không có hoa ?

A. 1      B. 2

C. 3      D. 4

Đáp án: A

Giải thích: Nhóm thực vật không có hoa: rau bợ. Nhóm thực vật có hoa: na, cúc, cam, khoai tây.

Câu 5. Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

A. Rêu      B. Thìa là

C. Dương xỉ      D. Rau bợ

Đáp án: B

Giải thích: Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở: thìa là. Túi bào tử là cơ quan sinh sản của: rêu, dương xỉ, rau bợ.

Câu 6. Cây nào dưới đây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm ?

A. Cây cau      B. Cây mít

C. Cây ngô      D. Cây ổi

Đáp án: C

Giải thích: Những cây sống trong vòng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần: cây ngô, cây lạc, cây đỗ… Những cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời: cây cau, cây mít, cây ổi…

Câu 7. Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa ?

A. Quả      B. Hạt

C. Rễ      D. Thân

Đáp án: A

Giải thích: Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt. Còn thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ có hoa.

Câu 8. Các cây lương thực thường là

A. cây lâu năm.

B. cây một năm.

C. thực vật hạt trần.

D. thực vật không có hoa.

Đáp án: B

Giải thích: Các cây lương thực thường sống trong vòng 1 năm được gọi là cây một năm.

Câu 9. Các cây : lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong

A. 1 - 3 năm.

B. 1 - 2 tháng.

C. 6 - 12 tháng.

D. 3 – 6 tháng.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Các cây : lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong 3 – 6 tháng – Em có biết? – SGK trang 16.

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật không có hoa ?

A. Rêu, mã đề, mồng tơi, rau ngót.

B. Lá lốt, kinh giới, húng quế, diếp cá.

C. Mía, tre, dương xỉ, địa tiền.

D. Hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

Đáp án: D

Giải thích: Nhóm thực vật không có hoa thì cả đời chúng sẽ không ra hoa một lần nào: hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Sinh học 6:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 6 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình SGk Sinh học 6 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học