Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Mốt của một bảng phân bố tần số là:

Quảng cáo

A. Giá trị có tần số nhỏ nhất và được kí hiệu là M0.

B. Giá trị có tần số lớn nhất và được kí hiệu là M0.

C. Giá trị trung bình của bảng phân bố tần số và được kí hiệu là M0.

D. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu và được kí hiệu là M0.

Câu 2: Số lượng khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng được thống kê như ở bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Số khách 430 550 430 520 550 515 550 110 520 430 550 880

Cho biết đơn vị điều tra và kích thước mẫu của số liệu trên.

A. Đơn vị điều tra: Số khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng; Kích thước mẫu của số liệu: 6035.

B. Đơn vị điều tra: Số khách đến tham quan một điểm du lịch trong tháng 12; Kích thước mẫu của số liệu: 6025.

C. Đơn vị điều tra: Số khách đến tham quan một điểm du lịch trong tháng 12; Kích thước mẫu của số liệu: 6035.

D. Đơn vị điều tra: Số khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng; Kích thước mẫu của số liệu: 6025.

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Số khách 430 550 430 520 550 515 550 110 520 430 550 880 Cộng: 6035
Quảng cáo

Câu 3: Công việc nào sau đây không phụ thuộc vào công việc của môn thống kê?

A. Thu nhập số liệu

B. Trình bày số liệu

C. Phân tích số liệu

D. Ra quyết định dựa trên số liệu

Câu 4: Để may đồng phục cho khối học sinh lớp năm của một trường tiểu học. Người ta chọn ra một lớp 5A, thống kê chiều cao của 45 học sinh lớp (tính bằng cm) được ghi lại như sau :

102 102 113 108 111 109
115 124 118 113 103 124
107 109 108 118 122 99
104 122 112 124 108 102
114 104 101 103 98 118

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

A. 17     B. 18

C. 19     D. 20

Câu 5: Điều tra thời gian hoàn thành một sản phẩm của 22 công nhân, người ta thu được mẫu số liệu sau (thời gian tính bằng phút).

10 12 13 15 11 13 16 18 19 21 22
23 21 15 17 16 15 20 13 16 11 10

Kích thước mẫu của số liệu là bao nhiêu?

A. 23     B. 22

C. 21     D. 20

Quảng cáo

Câu 6: Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường

Lớp khối lượng (gam) Tần số
[70;80) 3
[80;90) 6
[90;100) 12
[100;110) 6
[110;120) 3
Cộng 30

Tần suất ghép lớp của lớp [100;120) là:

A. 10%     B. 20%

C. 30%    D. 40%

Câu 7: Để điều tra về điện năng tiêu thụ trong 1 tháng (tính theo kw/h) của 1 khu chung cư có 50 gia đình, người ta đến 15 gia đình và thu được mẫu số liệu sau:

80 75 35 105 110 60 83 71
94 102 36 78 130 120 96

Có bao nhiêu gia đình tiêu thụ điện trên 100 kw/h trong một tháng

A. 3     B. 4

C. 5     D. 6

Câu 8: Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23, 24, 25, 22, 20, 27, 28. Số trung bình cộng của dãy số liệu thống kê đã cho là

A. 23,57     B. 23,75

C. 19     D. 22,57

Câu 9: Điều tra về chiều cao của học sinh khối 11 của một trường THPT, ta có kết quả sau:

Nhóm Chiều cao (cm) Số học sinh
1 [150;152) 5
2 [152;154) 18
3 [154;156) 40
4 [156;158) 26
5 [158;160) 8
6 [160;162) 3
N = 100

Giá trị đại diện của nhóm thứ 5 là:

A. 157     B. 158

C. 159     D. 160

Câu 10: Điểm kiểm tra của 24 học sinh trong lớp 8A, được ghi lại trong bảng sau :

7 2 3 5 8 2
8 5 8 4 9 6
6 1 9 3 6 7
3 6 6 7 2 9

Mốt của dấu hiệu điều tra là:

A. Mo = 2    B. Mo = 7

C. Mo = 6    D. Mo = 9

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A D B B A C B C C

Câu 1: Chọn B.

Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất và được kí hiệu là Mo.

Câu 2: Chọn A.

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Số khách 430 550 430 520 550 515 550 110 520 430 550 880 Cộng: 6035

Đơn vị điều tra: Số khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng

Kích thước mẫu của số liệu: 6035

Câu 3: Chọn D.

Câu 4: Chọn B.

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu trên là: 98; 99; 101; 102; 103; 104; 106; 107; 108; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 118; 122; 124; (Có 18 giá trị khác nhau của dấu hiệu)

Câu 5: Chọn B.

Điều tra thời gian hoàn thành một sản phẩm của 12 công nhân nên kích thước mẫu là 22.

Câu 6: Chọn A.

Tần số ghép lớp của [100;120) là: 3

Tần suất ghép lớp của [100;120) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Chọn C.

Các gia đình tiêu thụ điện trên 100 kw/h trong một tháng: 102; 105; 110; 120; 130

Vậy có 5 gia đình.

Câu 8: Chọn B.

Số trung bình của dãy số liệu thống kê đã cho là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Chọn C.

Nhóm thứ 5: [158;160)

Giá trị đại diện của nhóm thứ 5 là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Chọn C.

Lập bảng tần số:

Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tần số 1 3 3 1 2 5 3 3 3 N = 24

Ta thấy điểm 6 có tần số lớn nhất nên Mo = 6

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-5-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa