Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Điểm thi HKI môn Toán của tổ học sinh lớp 10C (quy ước làm tròn đến 0,5 điểm) liệt kê như sau:

Quảng cáo

2; 5; 7,5; 8; 5; 7; 6,5; 9; 4,5; 10

Điểm trung bình của 10 học sinh đó là:

A. 6,45     B. 6,5

C. 6,55     D. 6,6

Câu 2: Số liệu thống kê điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 10A được cho trong bảng sau:

7 7 6 6 8
6 5 5 9 10
9 10 9 5 4
6 7 5 8 6
7 5 8 7 6
6 9 4 6 8
9 9 5 6 7
7 6 8 4 9
7 7 8 6
Quảng cáo

Đơn vị điều tra và kích thước mẫu của bảng số liệu trên là:

A. Đơn vị điều tra: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A. Kích thước mẫu của số liệu: 44

B. Đơn vị điều tra: Điểm trung bình môn Toán của lớp 10A. Kích thước mẫu của số liệu: 45

C. Đơn vị điều tra: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A. Kích thước mẫu của số liệu: 45

D. Đơn vị điều tra: Điểm trung bình môn Toán của lớp 10A. Kích thước mẫu của số liệu: 44

Câu 3: Điểm điều tra về chất lượng sản phẩm mới (thang điểm 100) như sau:

80 65 51 48 45
61 30 35 84 83
60 58 75 72 68
39 41 54 61 72
75 72 61 50 65

Mod của bảng số liệu trên là:

A. Mo = 3     B. Mo = 61

C. Mo = 61; Mo = 72     D. Mo = 72

Quảng cáo

Câu 4: Điểm thi toán của 9 học sinh được liệt kê như sau:

1; 1; 3; 6; 7; 8; 8; 9; 10

Số trung vị của các số liệu thống kê là:

A. 1    B. 3

C. 6    D. 7

Câu 5: Sản lượng lúa (đơn vị: tạ) của 40 thửa ruộng thí nghệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng tần số sau đây:

Sản lượng 20 21 22 23 24
Tần số 5 8 11 10 6

Phương sai là:

A. 1,52     B. 1,53

C. 1,54     D. 1,55

Câu 6: Bảng phân số sau đây cho biết chiều cao (cm) của 500 học sinh trong một trường THCS:

Chiều cao [150;154) [154;158) [158;162) [162;166) [166;170)
Tần số 25 50 200 175 50

Độ lệch chuẩn là:

A. 14,48    B. 14,84

C. 3,85     D. 3,58

Câu 7: Năng suất lúa hè thu của một đơn vị A được liệt kê theo bảng sau:

Giá trị Tần số
25 5
30 5
35 4
40 3
45 7
Cộng N = 24

Tần suất của giá trị 40 là:

A. 3%     B. 12,5 %

C. 1,25%     D. 125%

Câu 8: Giá trị đại diện của nhóm thứ 6 là:

A. 160     B. 161

C. 162     D. 163

Câu 9: Một nhà thực vật học đo chiều dài của 74 chiếc lá cây và thu được số liệu sau ( đơn vị mm):

Lớp Tần số
[5,45 ; 5,85) 5
[5,85 ; 6,25) 9
[6,25 ; 6,65) 15
[6,65 ; 7,05) 19
[7,05 ; 7,45) 16
[7,45 ; 7,85) 8
[7,85 ; 8,25) 2
N = 74

Chiều dài trung bình của 74 chiếc lá là:

A. 6,70mm     B. 6,71mm

C. 6,72mm    D. 6,73mm

Câu 10: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả như sau:

Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2

Số trung vị là:

A. Me = 15     B. Me = 15,50

C. Me = 16     D. Me = 16,5

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A C D C C B B A B

Câu 1: Chọn B.

Điểm trung bình của 10 học sinh lớp 10C là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Chọn A.

Đơn vị điều tra: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A

Liệt kê số điểm của 44 học sinh lớp 10A nên kích thước mẫu của số liệu là 44.

Câu 3: Chọn C.

Bảng phân bố tần số:

Điểm 30 35 39 41 45 48 50 51 54 58 60 61 65 68 72 75 80 83 87
Tần số 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1

Bảng trên có 2 số có tần số lớn nhất là 61 và 72. Vậy có hai mốt là M0 = 61, M0 = 72.

Câu 4: Chọn D.

Dãy số trên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Dãy số trên có 9 phần tử. Trong dãy này số đứng giữa là 7.

⇒ Số trung vị là 7.

Câu 5: Chọn C.

Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Phương sai là

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Chọn C.

Số trung bình:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Phương sai:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Độ lệch chuẩn:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Chọn B.

Tần suất của giá trị 40 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Chọn B.

Giá trị đại diện của nhóm thứ 6 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn A.

Ta có bảng sau:

Lớp Giá trị đại diện Tần số
[5,45 ; 5,85) 5,65 5
[5,85 ; 6,25) 6,05 9
[6,25 ; 6,65) 6,45 15
[6,65 ; 7,05) 6,85 19
[7,05 ; 7,45) 7,25 16
[7,45 ; 7,85) 7,65 8
[7,85 ; 8,25) 8,05 2
N = 74

Chiều dài trung bình của 74 chiếc lá này là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Chọn B.

Số thứ 50 và 51 trong dãy số có giá trị là 15, 16

Ta thấy N = 100 chẵn nên số trung vị là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-10-chuong-5-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa