Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các điều khẳng định sau:

Quảng cáo

(I) Thống kê là khoa học về các phương pháp thu thập, tổ chức, trình bày, phân tích và xử lí dữ liệu.

(II) Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.

(III) Giá trị có tần số lớn nhất gọi là mốt của dấu hiệu.

(IV) Độ lệch chuẩn là bình phương của phương sai.

Có bao nhiêu khẳng định đúng:

A. 1    B. 2

C. 3    D. 4

Câu 2: Cho bảng điều tra về số học sinh của một trường THPT sau:

Khối lớp 10 11 12
Số học sinh 1115 1175 910

Kích thước mẫu là:

A. 3    B. 1175

C. 910    D. 3200

Quảng cáo

* Trả lời câu hỏi 3, 4, 5 Cho bảng điều tra về số con của 40 hộ gia đình trong một khu phố, với mẫu số liệu sau:

2 4 3 2 1 2 2
3 5 1 1 1 4 2
5 2 2 3 4 1 3
2 2 1 1 1 2 3
5 6 2 1 1 1 3
1 1 2 3 5

Câu 3: Có bao nhêu mẫu giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên:

A. 7    B. 6

C. 5    D. 4

Câu 4: Mốt của dấu hiệu:

A. M0 = 1    B. M0 = 2

C. M0 = 3    D. M0 = 4

Câu 5: Tần suất của giá trị 2 con là:

A. 10%    B. 20%

C. 30%    D. 40%

Quảng cáo

* Trả lời câu hỏi 6, 7, 8 với đề toán sau:

Điều tra về chiều cao của 100 học sinh khối lớp 11, ta có kết quả sau:

Nhóm Chiều cao(cm) Số học sinh
1 [150;152) 5
2 [152;154) 18
3 [154;156) 40
4 [156;158) 26
5 [158;160) 8
6 [160;162) 3
N = 100

Câu 6: Giá trị đại diện của nhóm thứ 5 là:

A. 156,5    B. 158

C. 158,5    D. 159

Câu 7: Số trung bình là:

A. 155,46    B. 155,12

C. 154,98    D. 154,75

Câu 8: Phương sai là:

A. 4,69    B. 4,70

C. 4,71    D. 4,72

Câu 9: Xác định chiều cao của 100 học sinh và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Số trung vị của 100 số liệu này là:

A. Chiều cao của học sinh thứ 50

B. Chiều cao của học sinh thứ 51

C. Chiều cao trung bình của học sinh thứ 50 và 51

D. Chiều cao trung bình của học sinh thứ 1 và thứ 100

Câu 10: Điều tra về cân nặng của 40 con heo, một người nông dân đã ghi lại số liệu sau:

Nhóm Khối lượng (kg) Số con
1 [100;115) 3
2 [115;120) 5
3 [120;125) 9
4 [125;130) 12
5 [130;135) 5
6 [135;140) 4
7 [140;145) 2
N = 40

Số trung bình là:

A. 126    B. 127

C. 128    D. 129

Phần II: Tự luận

Trạm kiểm soát đã ghi lại tốc độ của 30 chiếc xe ô tô trên hai con đường A và B như sau:

Con đường A:

60 65 70 68 62 75
80 83 82 69 73 75
85 72 67 88 90 85
72 63 75 76 85 84
70 61 60 65 73 76

Con đường B:

76 64 58 82 72 70
68 75 63 67 74 70
79 80 73 75 71 68
72 73 79 80 63 62
71 70 74 69 60 60

a) Tìm số trung bình, số trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn của tốc độ trên mỗi con đường A, B.

b) Từ đó, rút ra kết luận di chuyển trên con đường nào sẽ an toàn hơn?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D B A C D A C C A

Câu 1: Chọn C.

(I) Đúng

(II) Đúng

(III) Đúng

(IV) Sai vì Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai.

Vậy có 3 khẳng định đúng.

Câu 2: Chọn D.

Kích thước mẫu là: 1115 + 1175 + 910 = 3200

Câu 3: Chọn B.

Các giá trị khác nhau: 1; 2; 3; 4; 5; 6

Vậy có 6 giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên.

Câu 4: Chọn A.

Bảng phân bố tần số:

Số con 1 2 3 4 5 6
Tần số 13 12 7 3 4 1 N = 40

Giá trị có tần số lớn nhất là 1.

Vậy M0 = 1.

Câu 5: Chọn C.

Tần suất của giá trị có 2 con là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Chọn D.

Nhóm thứ 5 là: [158;160)

Giá trị đại diện của nhóm thứ 5 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Chọn A.

Ta có bảng phân số tần số:

Nhóm Chiều cao(cm) Giá trị đại diện Số học sinh
1 [150;152) 151 5
2 [152;154) 153 18
3 [154;156) 155 40
4 [156;158) 157 26
5 [158;160) 159 8
6 [160;162) 161 3
N = 100

Số trung bình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Chọn C.

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

trong đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Vậy sx2 = 24172,52 - 24167,81 = 4,71

Câu 9: Chọn C.

Vì số học sinh là số chẵn nên số trung vị của 100 số liệu này là Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1) hay 50 và 51.

Vậy số trung vị của 100 số liệu là chiều cao trung bình của học sinh thứ 50 và 51.

Câu 10: Chọn A.

Số trung bình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

a) Bảng phân bố tần số.

Con đường A:

Giá trị 60 61 62 63 65 67 68 69 70 72 73 75 76 80 83 82 84 85 88 90
Tần số 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1

Con đường B:

Giá trị 58 60 62 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 80 81
Tần số 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1

Số trung bình:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Số trung vị:

Số trung vị con đường A: do n = 30 chẵn nên

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Số trung vị con đường B: do n = 30 chẵn nên

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Phương sai:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Độ lệch chuẩn:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

b) Nhận xét: chạy trên đường B an toàn hơn.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-5-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa