Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Để điều tra các con trong mỗi gia đình ở một chung cư gồm 100 gia đình. Người ta chọn ra 20 gia đình ở tầng 2 và thu được mẫu số liệu sau:

Quảng cáo
2 4 3 1 0
5 3 2 1 5
1 1 3 2 1
4 1 2 3 1

Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Số gia đình ở tầng 2

B. số con ở mỗi gia đình

C. Số tầng của chung cư

D. số người trong mỗi gia đình

Câu 2: Thống kê điểm môn Toán trong một kì thi của 400 em học sinh thấy có 72 bài được điểm 5. Hỏi tần suất của giá trị xi = 5 là:

A. 10%     B. 18%

C. 36%     D. 72%

Quảng cáo

Câu 3: Cho bảng tần số, tần suất ghép lớp như sau:

Lớp Tần số Tần suất
[150;154] 6 16,7%
[155;159] 12 33,3%
[160;164] * 27,8%
[164;169] 5 **
[170;174] 3 8,3%
N = 36 100%

a) Giá trị * là:

A. 8     B. 10

C. 12     D. 13

b) Giá trị ** là:

A. 3,9%     B. 5,9%

C. 13,9%     D. 23,9%

Câu 4: Cho biểu đồ hình quạt của thống kê giá trị xuất khẩu nhiên liệu của nước ta (biết giá trị xuất khẩu dầu hỏa là 800 triệu USD). Hỏi giá trị xuất khẩu than đá là bao nhiêu triệu USD?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

A. 200     B. 250

C. 400     D. 450

Quảng cáo

Câu 5: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Hóa ( thang điểm 20). Kết quả như sau:

Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2

a) Số trung vị là:

A. 15     B. 15,50

C. 16     D. 16,50

b) Mốt là:

A. 14     B. 15

C. 16     D. 17

Câu 6: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Sản lượng 20 21 22 23 24
Tần số 5 8 11 10 6 N = 40

a) Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là:

A. 22,1     B. 22,2

C. 22,3     D. 22,4

b) Phương sai là:

A. 1,52     B. 1,53

C. 1,54     D. 1,55

c) Độ lệch chuẩn là:

A. 1,23     B. 1,24

C. 1,25     D. 1,26

Phần II: Tự luận

Câu 1: Điểm kiểm tra môn Toán của hai học sinh Bách và Trúc được ghi lại như sau:

Bách 9 8 4 10 3 10 9 7
Trúc 6 7 9 5 7 8 9 9

a) Tính điểm trung bình của mỗi học sinh

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn về điểm của mỗi học sinh ( chính xác đến hàng phần trăm)

c) Học sinh nào có kết quả ổn định hơn? Vì sao?

Câu 2: Kết quả bài kiểm tra môn Toán của 36 học sinh được cho trong mẫu số liệu sau:

2 4 6 7,5 8,5 7
9,5 5 6,5 3 7 5,5
6,5 77,5 5,5 7 2,5
7,5 8,5 6 7 1,5 9
6 7,5 1 6,5 6 7
9 7,5 6 8 7 6,5

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp ( chính xác đến hàng phần trăm) sử dụng 5 lớp sau: [0;2), [2;4), [4;6), [6;8), [8;10)

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt thể hiện bảng phân bố ở câu a).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

1 2 3 4 5 6
B B B C C B C A C B

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án: B

Tần suất của giá trị x1 = 5 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 3:

Dựa vào bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp ta có:

a) Giá trị của * là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: B

b) Giá trị của ** là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án C

Câu 4: Đáp án C

Dựa vào biểu đồ hình quạt ta thấy giá trị xuất khẩu than đá bằng một nửa giá trị xuất khẩu dầu hỏa. Do đó, giá trị xuất khẩu than đá bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 5:

a) Số trung vị là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: B

b) Dựa vào bảng số liệu ta thấy mốt là 16

Đáp án: C

Câu 6:

a) Sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: A

b) Phương sai là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: C

c) Độ lệch chuẩn là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án: B

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Tính điểm trung bình của mỗi học sinh

Điểm trung bình của Bách là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Điểm trung bình của Trúc là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn về điểm của mỗi học sinh ( chính xác đến hàng phần trăm)

• Điểm của bạn Bách:

Phương sai là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Độ lệch chuẩn là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

• Điểm của bạn Trúc:

Phương sai là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Độ lệch chuẩn là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

c) Học sinh nào có kết quả ổn định hơn? Vì sao?

Học sinh Trúc có kết quả ổn định hơn vì có độ lệch chuẩn nhỏ hơn so với bạn Bách

Câu 2:

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp ( chính xác đến hàng phần trăm) sử dụng 5 lớp sau: [0;2), [2;4), [4;6), [6;8), [8;10)

Lớp Tần số Tần suất
[0;2) 2 5,56%
[2;4) 3 8,33%
[4;6) 4 11,11%
[6;8) 21 58,33%
[8;10) 6 16,67%
N = 36 100%

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt thể hiện bảng phân bố ở câu a).

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chuong-5-dai-so.jsp


2005 - Toán Lý Hóa