Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Quảng cáo

 A. Chỉ có năm loại hình đa diện đều.

 B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là hình đa diện đều.

 C. Trọng tâm các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều.

 D. Hình chóp tam giác đều là hình đa diện đều.

Câu 2: Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Khái niệm nào sau đây đúng với khối chóp?

 A. là hình có đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác có chung một đỉnh.

 B. là phần không gian được giới hạn bởi hình chóp và cả hình chóp đó.

 C. là phần không gian được giới hạn bởi hình chóp.

 D. là khối đa diện có hình dạng là hình chóp.

Câu 4: Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất

 A. Năm cạnh

 B. Bốn cạnh

 C. Ba cạnh

 D. Hai cạnh

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ?

Quảng cáo

 A. Tồn tại một đa diện đều có 2 mặt là 2 đa giác không bằng nhau.

 B. Nếu hình chóp tứ giác S.ABCD là hình chóp đều thì nó cũng là đa diện đều.

 C. Nếu một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của đúng 3 mặt thì tổng số đỉnh của nó phải là số chẵn.

 D. Nếu lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ là lăng trụ đều thì nó cũng là đa diện đều.

Câu 6. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Nhận định nào sau đây không đúng :

 A. Hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau

 B. Hình chiếu vuông góc của S xuống mặt phẳng đáy là tâm của đáy.

 C. ABCD là hình thoi

 D. Hình chóp có các cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy một góc.

Câu 7. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?

 A. Không có

 B. 1

 C. 2

 D. Vô số

Câu 8. Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC. Phép tịnh tiến theo vectơ Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1) biến tam giác A'I⁡J thành tam giác

 A. C’CD

 B. CD’P với P là trung điểm của B’C’

 C. KDC với K là trung điểm của A’D’

 D. DC’D’

Câu 9. Trong không gian một tam giác đều có mấy mặt phẳng đối xứng?

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 10. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ có các kích thước là a, b, c (a < b < c). Hình hộp chữ nhật này có mấy mặt đối xứng

Quảng cáo

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn C.

+ Trong không gian ba chiều, có đúng 5 khối đa diện đều lồi: tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều, khối mười hai mặt đều, khối hai mươi mặt đều chúng là các khối đa diện duy nhất có tất cả các mặt, các cạnh và các góc ở đỉnh bằng nhau → A đúng

+ Hình chóp tam giác đều là hình tứ diện đều → D đúng

+ Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là khối lập phương → B đúng

+ Trọng tâm các mặt của hình tứ diện đều không thể là các đỉnh của một hình tứ diện đều → C sai.

Câu 2. Chọn A.

Câu 3. Chọn B.

Cần phân biệt rõ ràng giữa hình chóp và khối chóp; hay hình đa diện và khối đa diện nói riêng.

+ Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thoả mãn hai tính chất:

1: Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

2: Mỗi cạnh của đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

+ Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó. Vậy khi đọc vào từng đáp án ở đây thì ta thấy ý A chính là khái niệm của hình chóp. Ý B là khái niệm của khối chóp. Ý C là mệnh đề bị thiếu, ý D sai.

Câu 4. Chọn C.

Câu 5. Chọn C.

Đa diện đều có tất cả các mặt là các đa giác bằng nhau

Không tồn tại đa diện đều có 5 và 6 đỉnh, do đó chóp S.ABCD và lăng trụ ABC.A’B’C’ không thể là đa diện đều.

Nếu mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt thì nó cũng là đỉnh chung của đúng 3 cạnh. Giả sử số đỉnh của đa diện là n thì số cạnh của nó phải là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1) (vì mỗi cạnh được tính 2 lần), do đó n chẵn.

Câu 6. Chọn C.

Nhắc lại kiến thức: Hình chóp đa giác đều: là hình chóp có đáy là đa giác đều và hình chiếu của đỉnh xuống đáy trùng với tâm của đáy. Như vậy hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD và hình chiếu của S xuống đáy là tâm hình vuông ABCD.

Câu 7. Chọn D

Có vô số phép tịnh tiến biến một đường thẳng d thành chính nó. Khi đó, vecto tịnh tiến có giá song song hoặc trùng với đường thẳng d.

Câu 8. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Gọi T là phép tịnh tiến theo vectơ Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1). Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Chọn D.

Trong không gian, với tam giác đều bất kì ABC có bốn mặt phẳng đối xứng.

Đó là: Ba mặt phẳng trung trực của ba cạnh và mặt phẳng chứa ΔABC.

Câu 10. Chọn C.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 3 mặt đối xứng, đó là các mặt phẳng trung trực AB, AD, AA’.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-1-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa