Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với (ABCD). Hình chóp này có mặt đối xứng nào?

Quảng cáo

 A. Không có

 B. (SAB)

 C. (SAC)

 D. (SAD)

Câu 2. Trong các hình dưới đây, hình nào không có tâm đối xứng

 A. Hình hộp

 B. Hình lăng trụ tứ giác đều

 C. Hình lập phương

 D. Tứ diện đều

Câu 3. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có mấy mặt phẳng đối xứng

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 4. Hình chóp tứ giác đều có mấy trục đối xứng?

 A. Không có

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 5. Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt?

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

 A. 6.

 B. 10.

 C. 12

 D. 11.

Câu 6. Cho bốn hình sau đây. Mệnh đề nào sau đây sai:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

 A. Khối đa diện A không phải là khối đa diện đều.

 B. Cả 4 khối đa diện A, B, C, D đều là khối đa diện lồi.

 C. Khối đa diện C là khối đa diện lồi

 D. Khối đa diện B là khối đa diện lồi

Câu 7. Hình nào sau đây không phải là hình đa diện ?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Vật thể nào trong các vật thể sau không phải là khối đa diện.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Số đỉnh của một hình bát diện đều là ?

Quảng cáo

 A. Mười hai

 B. Tám

 C. Mười

 D. Sáu

Câu 10. Trong các hình dưới đây, hình nào là khối đa diện?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 11. Trong hình bát diện đều số cạnh gấp mấy lần số đỉnh.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Câu 12. Khối đa diện đều loại {5;3} có tên gọi là:

 A. Khối lập phương

 B. Khối bát diện đều

 C. Khối hai mươi mặt đều

 D. Khối mười hai mặt đều.

Câu 13. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp S.ABCD thành mấy khối tứ diện.

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 6

Câu 14. Cho khối tứ diện ABCD. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và D Bằng hai mặt phẳng (MCD) và (NAB) ta chia khối tứ diện đã cho thành 4 khối tứ diện:

 A. AMCN, AMND, BMCN, BMND

 B. AMCN, AMND, AMCD, BMCN

 C. BMCD, BMND, AMCN, AMDN

 D. AMCD, AMND, BMCN, BMND.

Câu 15. Hình lập phương có mấy mặt phẳng đối xứng ?

 A. 6

 B. 7

 C. 9

 D. 8

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Gọi O là trung điểm của BD.

Suy ra (SAC) là mặt phẳng trung trực của BD.

Suy ra (SAC) là mặt đối xứng của hình chóp, và đây là mặt phẳng duy nhất.

Câu 2. Chọn D.

● Hình hộp có một tâm đối xứng là giao điểm của bốn đường chéo

● Hình lăng trụ tứ giác đều, hình lập phương là các hình hộp đặc biệt nên có một tâm đối xứng

● Tứ diện đều không có tâm đối xứng.

Thật vậy, giả sử tứ diện đều ABCD có tâm đối xứng O.

Nhận thấy các đỉnh A,B,C,D không thể là tâm đối xứng của tứ diện ABCD, nên ảnh của A qua đối xứng tâm O là một trong ba đỉnh còn lại, nếu D0(A) = B thì O là trung điểm của AB, nhưng trung điểm của AB cũng không thể là tâm đối xứng của ABCD.

Câu 3. Chọn D

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng đó là:

(SAC), (SBD), (SMN), (SIJ), với M, N, I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD, DA, BC

Câu 4. Chọn B.

Hình chóp tứ giác đều có 1 trục đối xứng đó là trục của đường tròn ngoại tiếp đáy.

Câu 5. Chọn D.

Hình đa diện đã cho có 11 mặt.

Câu 6. Chọn B.

Khối đa diện A có 5 đỉnh nên không thể là đa diện đều

Khối đa diện D không phải là khối đa diện lồi

Khối đa diện B,C là khối đa diện lồi

Câu 7. Chọn A.

Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất:

a. Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

b. Mỗi cạnh của đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Ta thấy hình A vi phạm tính chất thứ hai trong điều kiện để có một hình đa diện. Ta thấy cạnh ở giữa không phải là cạnh chung của đúng hai đa giác mà là cạnh chung của bốn đa giác.

Câu 8. Chọn C.

Câu 9. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

+ Hình bát diện đều là hình có dạng như hình bên:

+ Nên số đỉnh của nó là sáu

Câu 10. Chọn A.

Câu 11. Chọn C.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Hình bát diện đều có 12 cạnh và 6 đỉnh.

Nên số cạnh gấp 2 lần số đỉnh

Câu 12. Chọn D.

Dễ nhận biết khối đa diện đều loại {5;3} là khối mười hai mặt đều.

Câu 13. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp S.ABCD thành 2 khối tứ diện là S.ABC và S.ACD.

Câu 14. Chọn A.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Nhìn vào hình vẽ ta thấy MN là giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) và (NAB), khi đó ta thấy tứ diện đã cho được chia thành bốn tứ diện ACMN, AMND, BMNC, BMND.

Câu 15. Chọn C.

Hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có 9 mặt phẳng đối xứng đó là

• Ba mặt phẳng trung trực của các cạnh AB, AD, AA’

• Sáu mặt phẳng chứa 6 đường chéo của hình lập phương

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-1-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa