Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Tính tỉ số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3).

Quảng cáo

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, cạnh SA vuông góc với đáy và mặt phẳng (SAB) tạo với đáy một góc 60°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Câu 3. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, mặt phẳng (A’BC) tạo với đáy một góc 30° và tam giác A’BC có diện tích bằng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3). Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Tính tỉ số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3).

Lời giải

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)

Ta có: BB'C'C là hình bình hành

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, cạnh SA vuông góc với đáy và mặt phẳng (SAB) tạo với đáy một góc 60°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Quảng cáo

Lời giải

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)

Ta có: SA ⊥ (ABCD) SA ⊥ AB

Mặt phẳng (SAB) tạo với đáy một góc 60° nên

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, mặt phẳng (A’BC) tạo với đáy một góc 30° và tam giác A’BC có diện tích bằng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3). Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

Lời giải:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-1-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa